Vaidotas Juozas Lygutas

Vaidotas Juozas Lygutas (1947 m. spalio 9 d. Didžiųjų Mostaičių k., Plungės r.), muzikos pedagogas ir chorvedys.

Biografija redaguoti

19551967 mokėsi Kulių vidurinėje mokykloje, savarankiškai išmoko groti armonika ir akordeonu, dalyvavo užklasinėje veikloje. 19671971 muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (diriguoti mokė B. Razauskienė), dainavo choro studijoje ir vokaliniuose ansambliuose, mokėsi groti klarnetu (dėst. G. Pamakštys). Savaitgaliais vargonininkavo Aleksandravėlės (Rokiškio r.) bažnyčioje. Artimai bendravo su kunigu Vaclovu Ramanausku, jo skatinamas kūrė giesmes, parašė „Gedulingas Mišias" balsui ir vargonams.

1971 rudenį pradėjo mokytojauti Plungės 3-ojoje vidurinėje mokykloje, bet netrukus buvo pašauktas į sovietinę armiją. Atlikęs karinę tarnybą, ėmė mokytojauti sustiprinto muzikos mokymo Šiaulių 12-ojoje vidurinėje mokykloje, 19791981 buvo direktoriaus pavaduotojas muzikinio ugdymo reikalams. Rengė eksperimentines programas, vedė parodomąsias pamokas, vadovavo muzikos mokytojų metodiniam darbui. 1974 mokykloje suorganizavo vyresniųjų klasių moksleivių mišrųjį chorą (60 dalyvių), dalyvavo su juo koncertuose, parengė jį 1977 respublikinei moksleivių dainų šventei; 1979 mokyklinių chorų varžybose jis laimėjo antrąją vietą, dainavo 1981 moksleivių spartakiados atidarymo iškilmėse Vilniuje. Chorvedys taip pat vadovavo vokaliniams ansambliams ir jauniesiems solistams, kurių keletas tapo „Dainų dainelės“ konkursų laureatais. Mokytojo darbu susidomėjo režisierius V. Levinas ir pakvietė sukurti mokytojo vaidmenį meniniame filme „Kur tu, Bagira"(1976).

Nuo 1982 V. Lygutas – Šiaulių pedagoginio instituto Muzikos katedros vyr. dėstytojas, nuo 1992 docentas, 19951996 buvo Muzikos katedros vedėjas.

Nuo 1987 studentų mišriojo choro „Studium“ vokalo pedagogas, nuo 1988 kartu su G. Ramanausku Šiaulių trikotažo fabriko „Verpstas“ moterų choro vadovas. Choras surengė koncertų, dalyvavo konkursuose, parengtas 1990 Lietuvos tautinei dainų šventei Vilniuje. 19841985 V. Lygutas vargonininkavo Šaiulių Švč. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, su mišriuoju choru parengė keletą religinių kūrinių programų, sukūrė giesmių ir „Švč. Marijos Mišias“. 19741987 dainavo kameriniame „Polifonijos" chore.

Produktyvi V. Lyguto mokslinė veikla. Kartu su E. Balčyčiu parengė muzikos vadovėlius bendrojo lavinimo mokyklos VII ir VIII klasėms, parašė muzikos metodinių darbų, nemaža mokslinių straipsnių ir paskelbė apie 100 įvairių publikacijų, skaito pranešimus mokslinėse konferencijose, respublikiniuose ir regioniniuose muzikos mokytojų kursuose. Pasižymi ir kaip kompozitorius. Jo dainos atliekamos koncertuose ir „Dainų danelės“ konkursuose, įtrauktos į muzikos vadovėlius ir mokymo priemones. Sukūrė operas vaikams „Du gaideliai“ ir „Grybų karas“, miuziklą „Tai nutiko", surengė 15 autorinių koncertų. Yra Lietuvos muzikų draugijos narys.

Šaltiniai redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.