Vadovybės apsaugos tarnyba

Vadovybės apsaugos tarnyba
VAT emblema
Bendroji informacija
Valstybė Lietuvos vėliava Lietuva
Įkurta 1990 m. balandžio 11 d.
Centrinė būstinė T. Ševčenkos g. 13,
03223 Vilnius
Metinis biudžetas 11,17 mln. (2021)[1]
Darbuotojų kiekis 80 (2023)[2]
Buvusi tarnyba Vadovybės apsaugos departamentas
Vadovybė
Vadovas Rymantas Mockevičius
Pavaduotojai Paulius Nemira ir Valentinas Mackevičius
Tinklalapis
www.vat.lt

Vadovybės apsaugos tarnyba (VAT) – Lietuvos saugomus asmenis ir objektus sauganti valstybinė įstaiga.[3]

VAT buveinė (T. Ševčenkos g., Vilnius)

Saugomi asmenys – Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas bei jų šeimos nariai, šalies oficialūs svečiai, generalinis prokuroras, LR diplomatiniai atstovai.

Saugomi objektai – Seimo, Vyriausybės, Prezidentūros pastatai ir jų teritorija bei Lietuvos diplomatinės įstaigos.

Uždaviniai

redaguoti

Pagrindiniai VAT uždaviniai:

 • Užtikrinti saugomų asmenų apsaugą nuo kėsinimosi į jų gyvybę ar sveikatą;
 • Užtikrinti saugomų objektų apsaugą.

Funkcijos

redaguoti
 
Tarnybos būstinė

Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, VAT vykdo šias funkcijas:

 • Lietuvos Respublikos teritorijoje organizuoja ir vykdo saugomų asmenų apsaugą, koordinuoja Vidaus reikalų ministerijos tarnybų ir kitų institucijų, padedančių užtikrinti saugomų asmenų bei objektų saugumą, veiksmus ir pagal savo kompetenciją atsako už saugomų asmenų bei objektų saugumą;
 • už Lietuvos Respublikos ribų užtikrina tik fizinę vadovybės apsaugą. Vadovybės apsaugos už Lietuvos Respublikos ribų užtikrinimo pagrindus nustato tarptautinės teisės aktai;
 • įstatymų nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytu mastu vykdo operatyvinę veiklą, kad užtikrintų jam pavestų uždavinių įgyvendinimą;
 • nustato ir užtikrina specialų režimą saugomuose objektuose;
 • kontroliuodamas asmenų, teisėtai turinčių su savimi ginklų, šaunamųjų ginklų dalių ar šaudmenų, patekimą į saugomus objektus, sudaro sąlygas ginklus, šaunamųjų ginklų dalis ar šaudmenis Departamento direktoriaus nustatyta tvarka palikti laikinai saugoti buvimo saugomame objekte laikotarpiui;
 • teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdo teroro aktų prieš saugomus asmenis ir saugomus objektus prevenciją;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus;
 • renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su jo uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų atlikimu.

Istorija

redaguoti

1990 m. kovo 31 d. atsirado Savarankiškos svarbiausių valstybinių įstaigų ir Respublikos vadovybės apsaugos dalinys prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kuris iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atskirojo tarybinių ir partinių organų pastatų apsaugos milicijos bataliono perėmė aukščiausių valstybės pareigūnų bei pastatų apsaugą. Realiai buvę milicininkai saugojo AT pastatą. Ši struktūra buvo pavaldi Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Tų pačių balandį dalinį pertvarkius į apsaugos rinktinę „Skydas“, buvo įkurta Lietuvos Respublikos Vadovybės apsaugos tarnyba, kuri perėmė Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos apsaugą.[4][5]

1990 m. birželį tarnyba pertvarkyta į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyrių, pavaldų Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Prezidiumui.

1991 m. skyrius perėmė vyriausybinių ryšių priežiūrą.[6]

1993 m. atsiradus Lietuvos Respublikos Prezidentui ir įkūrus Vyriausybinių ryšių centrą, skyrius pertvarkytas į Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių svečių apsaugos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, kuris neoficialiai vadintas Vadovybės apsaugos departamentu.[7][8]

2002 m. įstaiga pervadinta į Vadovybės apsaugos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos.[9]

2015 m. departamentas perėmė generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimų narių asmens,[10] 2017 m. – Seimo viešbučio apsaugos funkcijas.[11]

2020 m. departamentas tapo savarankiška tarnyba[12]. 2021 m. tarnyba perėmė diplomatinių atstovybių apsaugą iš policijos rinktinės „Vytis“.[13]

Išnašos

redaguoti
 1. https://vat.lt/doclib/our1o4cho9o8vmz99fqk2zhfbvw5w3de Archyvuota kopija 2022-12-30 iš Wayback Machine projekto.
 2. https://rekvizitai.vz.lt/imone/vadovybes_apsaugos_departamentas_prie_vidaus_reikalu_ministerijos/
 3. „Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymas“. 2002 m. lapkričio 7 d. įstatymas Nr. IX-1183. Lietuvos Respublikos Seimas. Nuoroda tikrinta 2024-06-04.
 4. „Dėl svarbiausių valstybinių įstaigų ir Respublikos vadovybės apsaugos“. 1990 m. kovo 31 d. nutarimas Nr. I-95. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas. Nuoroda tikrinta 2024-03-08.
 5. „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus“. 1990 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. I-276. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas. Nuoroda tikrinta 2024-03-08.
 6. „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus“. 1990 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. I-276. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas. Nuoroda tikrinta 2024-03-08.
 7. „Dėl Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių svečių apsaugos departamento“. 1993 m. gegužės 18 d. įstatymas Nr. I-153. Lietuvos Respublikos Seimas. Nuoroda tikrinta 2024-03-08.
 8. „Dėl Vyriausybinių ryšių centro prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento įsteigimo“. 1993 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 559. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nuoroda tikrinta 2024-03-08.
 9. „Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymas“. 2002 m. lapkričio 7 d. įstatymas Nr. IX-1183. Lietuvos Respublikos Seimas. Nuoroda tikrinta 2024-03-08.
 10. „Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymas“. 2002 m. lapkričio 7 d. įstatymas Nr. IX-1183. Lietuvos Respublikos Seimas. Nuoroda tikrinta 2024-03-08.
 11. „Seimo viešbučio nebesaugos pareigūnai“. delfi.lt. Delfi. BNS. 2016-12-27. Nuoroda tikrinta 2024-03-12.
 12. https://vat.lt/apie-mus/istorija/12 Archyvuota kopija 2021-06-04 iš Wayback Machine projekto.
 13. „Vadovybės apsaugos pareigūnai pasirengę vykdyti skiepijimą“. delfi.lt. Delfi. BNS. 2021-04-13. Nuoroda tikrinta 2024-03-12.