Vadovybės apsaugos departamentas

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
VAD.jpg
VAD emblema
Bendroji informacija
Valstybė Lietuvos vėliava Lietuva
Įkurta 1990 m. birželio 5 d.
Pavaldumas Vidaus reikalų ministerija
Centrinė būstinė Pamėnkalnio g. 21/4, Vilnius
Metinis biudžetas 23,9 mln. Lt (2010 m.) [1]
Vadovybė
Vadovas Rymantas Mockevičius
Pavaduotojai Paulius Nemira ir Valentinas Mackevičius
Tinklalapis
www.vad.lt

Vadovybės apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VAD prie VRM) – Lietuvos Respublikos vadovų apsaugą užtikrinanti valstybės įstaiga.

Departamento buveinė

VeiklaKeisti

UždaviniaiKeisti

Pagrindiniai VAD uždaviniai:

  • Užtikrinti saugomų asmenų apsaugą nuo kėsinimosi į jų gyvybę ar sveikatą;
  • Užtikrinti saugomų objektų apsaugą.

FunkcijosKeisti

Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, VAD vykdo šias funkcijas:

  • Lietuvos Respublikos teritorijoje organizuoja ir vykdo saugomų asmenų apsaugą, koordinuoja Vidaus reikalų ministerijos tarnybų ir kitų institucijų, padedančių užtikrinti saugomų asmenų bei objektų saugumą, veiksmus ir pagal savo kompetenciją atsako už saugomų asmenų bei objektų saugumą;
  • už Lietuvos Respublikos ribų užtikrina tik fizinę vadovybės apsaugą. Vadovybės apsaugos už Lietuvos Respublikos ribų užtikrinimo pagrindus nustato tarptautinės teisės aktai;
  • įstatymų nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytu mastu vykdo operatyvinę veiklą, kad užtikrintų jam pavestų uždavinių įgyvendinimą;
  • nustato ir užtikrina specialų režimą saugomuose objektuose;
  • kontroliuodamas asmenų, teisėtai turinčių su savimi ginklų, šaunamųjų ginklų dalių ar šaudmenų, patekimą į saugomus objektus, sudaro sąlygas ginklus, šaunamųjų ginklų dalis ar šaudmenis Departamento direktoriaus nustatyta tvarka palikti laikinai saugoti buvimo saugomame objekte laikotarpiui;
  • teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdo teroro aktų prieš saugomus asmenis ir saugomus objektus prevenciją;
  • pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus;
  • renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su jo uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų atlikimu.

IstorijaKeisti

1990 m. kovo 31 d. atsirado Savarankiškos svarbiausių valstybinių įstaigų ir Respublikos vadovybės apsaugos dalinys prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kuris iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atskirojo tarybinių ir partinių organų pastatų apsaugos milicijos bataliono perėmė aukščiausių valstybės pareigūnų bei pastatų apsaugą. Realiai buvę milicininkai saugojo AT pastatą. Ši struktūra buvo pavaldi Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Tų pačių balandį dalinį pertvarkius į apsaugos rinktinę „Skydas“, buvo įkurta Lietuvos Respublikos Vadovybės apsaugos tarnyba, kuri perėmė Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos apsaugą.[2][3]

1990 m. birželį tarnyba pertvarkyta į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyrių, pavaldų Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Prezidiumui.

1991 m. skyrius perėmė vyriausybinių ryšių priežiūrą.[4]

1993 m. atsiradus Lietuvos Respublikos Prezidentui ir įkūrus Vyriausybinių ryšių centrą, skyrius pertvarkytas į Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių svečių apsaugos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, kuris neoficialiai vadintas Vadovybės apsaugos departamentu.[5][6]

2002 m. įstaiga pervadinta į Vadovybės apsaugos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos.[7]

2015 m. departamentas perėmė generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimų narių asmens[8], 2017 m. – Seimo viešbučio apsaugos funkcijas[9].

Vadovai, direktoriaiKeisti

IšnašosKeisti