Vadovas – mėnesinis laikraštis, skiriamas dvasiškiems lietuvių reikalams, katalikų kunigams skirtas mėnesinis žurnalas, ėjęs nuo 1908 m. rugsėjo 1 d. iki 1914 m. gruodžio Seinuose.

Istorija redaguoti

Leido Kazimieras Prapuolenis, finansavo Šv. Kazimiero draugija. Spausdino Laukaičio ir kt. bendrovės spaustuvė Seinuose. Išėjo 76 numeriai.

Spausdino vyskupijų nurodymus, sprendimus, įvairiems atvejams skirtus pamokslus, žymių teologų kalbas, straipsnius religijos klausimais, maldas, svarstė kalbos dalykus ir kt.

Bendradarbiavo Pranciškus Būčys, Blažiejus Čėsnys, Vincas Dvaranauskas, J. Galdikas, Aleksandras Grigaitis, V. Kulikauskas, Juozas Montvila, J. Narbutas, Jonas Reitelaitis, Jonas Totoraitis, Tomas Žilinskas ir kt.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 539 psl.

Nuorodos redaguoti