Vadovė (žurnalas)

Vadovė – skaučių vadovių žurnalas, leistas 19291940 m. Kaune.

IstorijaKeisti

1929 m. pasirodė vienas nepažymėtas numeris, 19301931 m. ėjo neperiodiškai, vėliau – keturis, nuo 1939 m. – šešis kartus per metus. Leido Lietuvos skautą brolijos Vyriausiojo štabo skaučių skyrius, nuo 1937 m. – Lietuvos skautų sąjungos Skaučių seserija. Spausdino Vilniaus spaustuvė, „Žaibo“ spaustuvė Kaune. Išėjo 37 numeriai. 1936 m. žurnalą laikinai sujungus su „Skautų aidu“, buvo leidžiamas žurnalo „Skautybė“.

Rašė apie skaučių organizaciją uždavinius, veiklą, auklėjimo būdus, skelbė draugovės dokumentus, pasakojo apie kitų šalių skaučių gyvenimą.

Bendradarbiavo V. Arminaitė, L. Čepienė, Sofija Čiurlionienė, F. Dičiūtė, E. Gimbutienė, E. Jurgutytė, D. Kesiūnaitė, A. Kisieliūtė, Ona Mašiotienė, Monika Mironaitė, Vanda Sruogienė, J. Vaičiūnienė, Gražbylė Venclauskaitė, Giedrė Žmuidzinavičiūtė ir kt.

Redagavo Elena Barščiauskaitė, E. Motuzaitė, Petronėlė Lastienė, Ksavera Žilinskienė. [1]

ŠaltiniaiKeisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 539 psl.

NuorodosKeisti