Vacys Reimeris

lietuvių poetas
Vacys Reimeris
Gimė 1921 m. rugpjūčio 3 d.
Kuršėnai, Šiaulių apskritis
Mirė 2017 m. vasario 6 d. (95 metai)
Vilnius
Palaidotas (-a) Antakalnio kapinėse
Sutuoktinis (-ė) Danutė Akelytė
Vaikai Algimantas, Giedrius, Ramojus
Veikla poetas, vertėjas, redaktorius
Partija 1945 m. SSKP
Alma mater 1956 m. Maksimo Gorkio Literatūros institutas

Vacys Reimeris (1921 m. rugpjūčio 3 d. Kuršėnuose, Šiaulių apskritis – 2017 m. vasario 6 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, vertėjas, spaudos darbuotojas.

Biografija redaguoti

1934 m. Kuršėnų pradinėje mokykloje baigė šešias klases. Tais pačiais metais 1934 m. vaikų žurnale „Žiburėlis“ išspausdintas pirmasis V.Reimerio kūrinys – „Eilėraštis apie pavasarį“. 1936–1940 m. V.Reimeris dirbo Kuršėnų valsčiaus raštinėje raštininku-praktikantu. 1940 m. vasarą jam buvo suteiktos Kuršėnų viešosios bibliotekos vedėjo pareigos. Nuo 1936 m. mokėsi neakivaizdiniu būdu, imdamas gimnazijos kurso pamokas iš Kaune veikusios įstaigos „Savišvieta“. 1941 m. birželio mėn. ruošėsi laikyti brandos egzaminus, tačiau mokslo taip ir nebaigė. 1941 m. gruodžio mėn. tarnavo Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios divizijos ryšių dalinyje, buvo priimtas į Komunistų partiją, dirbo korespondentu divizijos laikraščio „Tėvynė šaukia“ redakcijoje.

Karo metais pasitraukė į Rusiją – 1943 m. rudenį buvo pakviestas dirbti Maskvos radijuje, lietuviškoje redakcijoje, kurioje ruošė laidas jaunimui. 1944 m. trumpą laiko tarpą buvo Vilniaus radijo stoties redakcijos vedėjas. Vėliau, persikėlęs į Kauną iki 1949 m. ėjo Kauno radijo komiteto pirmininko pareigas. 19411944 m. Raudonosios armijos karys.

Nuo 1947 m. LTSR rašytojų sąjungos narys. 1947–1949 m. ėjo LTSR rašytojų sąjungos Kauno filialo vadovo pareigas, 1952–1954 m. – LTSR rašytojų sąjungos valdybos atsakingasis sekretorius. 1949–1969 m. „Literatūros ir meno“ vyriausiasis redaktorius. 19511956 m. studijavo Maskvos M. Gorkio literatūros institute. 19581960 m. LKP Revizijos komisijos narys. 1969–1986 m. „Gimtojo krašto“ vyriausiasis redaktorius. Nuo 1984 m. V.Reimeris – sąjunginės Spaudos naujienų agentūros „Novosti“ („Naujienos“) respublikinės tarybos pirmininkas, sąjunginės draugijos „Rodina“ („Tėvynė“) valdybos narys, Lietuvos draugystės ir kultūrinių ryšių draugijos „Indijos bičiuliai“ sekcijos pirmininkas. 1986–1990 m. LTSR taikos gynimo komiteto pirmininkas.[1][2]

Poeto kūryba įtraukta į daugybę eilėraščių rinkinių ir rinktinių (ne tik lietuvių, bet ir anglų, rusų bei ukrainiečių kalba), pagal jo tekstus sukurta dainų.

Vacys Reimeris mirė 2017 m. vasario 6 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse.

Bibliografija redaguoti

 • Tėvų žemei: eilėraščiai. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945. – 103 p.
 • Geras vyras: eilėraščiai (iliustr. Rimtas Kalpokas). – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948. – 30 p.: iliustr.
 • Su pavasariu: eilėraščiai. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948. – 180 p.
 • Draugystė: poema (iliustr. Domicėlė Tarabildienė). – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1950. – 16 p.: iliustr.
 • Ir skrenda daina: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės lteratūros leidykla, 1952. – 116 p.
 • Su tavim aš kalbu: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958. – 174 p.
 • Prie baltojo Tadžo: eilėraščiai (dail. Telesforas Kulakauskas). – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958. – 50 p.: iliustr.
 • Draugystė (iliustr. Domicėlė Tarabildienė). – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. – 16 p.: iliustr.
 • Pilnaties ratas: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. – 158 p.: iliustr.
 • Kodėl daiktai prašneko piktai: eiliuotas pasakojimas (iliustr. Regina Rasa Dočkutė). – Vilnius: Vaga, 1964. – 32 p.: iliustr.
 • Lietuva – broliška žemė: apybraiža. – Vilnius: Mintis, 1966. – 145 p.: iliustr.
 • Delnai: eilėraščiai (dail. Algis Švažas). – Vilnius: Vaga, 1968. – 150 p.: iliustr.
 • Ciksi-tiksi: poemėlės (iliustr. Vanga Gedmantaitė). – Vilnius: Vaga, 1969. – 32 p.: iliustr.
 • Eisenos: eilėraščiai (dail. Emanuelis Katilius). – Vilnius: Vaga, 1970. – Vilnius: Vaga, 1970. – 324 p.: iliustr.
 • Šarkos švarkas: poezija (iliustr. Ada Skliutauskaitė). – Vilnius: Vaga, 1974. – 111 p.: iliustr.
 • Užatlantės laiškai: kelionės po JAV įspūdžių mozaika. – Vilnius: Vaga, 1974. – 393 p.: iliustr.
 • Vėjo vynas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1976. – 185 p.
 • Rūpestis: rinktinė (dail. Rimantas Dichavičius). – Vilnius: Vaga, 1979. – 585 p.: iliustr.
 • Poetai vaikšto žeme: poezija. – Vilnius: Vaga, 1981. – 191 p.
 • Neskinkit pienės: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1982. - 214 p.
 • Sugrįžimas Indijon: eilėraščiai (dail. Saulius Chlebinskas). – Vilnius: Vaga, 1983. – 62 p.: iliustr.
 • Gyveno storulis: poezija (iliustr. Nijolė Kryževičiūtė-Jurgelionienė). – Vilnius: Vaga, 1984. – 40 p.: iliustr.
 • Žemė su puokšte gėlių: retroscenų poemos (dail. Saulius Chlebinskas). – Vilnius: Vaga, 1986. – 283 p.: iliustr.
 • Šimtas dėdžių: eilėraščiai (iliustr. Taida Balčiūnaitė). – Vilnius: Vaga, 1986. – 47 p.: iliustr.
 • Artumas: poezija (iliustr. Dainius Paškevičius). – Vilnius: Vaga, 1987. – 162 p.: iliustr.
 • Nosių vagys: eilėraščiai (dail. Aušra Čapskytė). – Vilnius: Gairės, 1995. – 26 p.: iliustr. – ISBN 9986-625-01-7
 • Delčios metas: eilėraščiai (dail. Giedrius Reimeris). – Šiauliai: Saulės Delta, 1996. – 157 p.: iliustr. – ISBN 9986-458-30-7
 • Ave Maria: meilės lyrika. – Šiauliai: Saulės Delta, 1996. – 195 p.: iliustr. – ISBN 9986-458-47-1
 • Katrenai rytui vakarui: sentencijų posmai. – Šiauliai: Saulės delta, 1999. – 191 p.: iliustr. – ISBN 9986-899-26-5
 • Į svečius Liliputijon: eilėraščiai (iliustr. Elenytė Reimerytė). – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2001. – 32 p.: iliustr. – ISBN 9955-454-14-8
 • Jūron lyjantis lietus: eilėraščiai (dail. Ramojus Reimeris). – Šiauliai: Saulės delta, 2001. – 196 p.: iliustr. – ISBN 9986-899-78-8
 • Klounas grojo smuiku…: lyriniai etiudai. – Vilnius: Žuvėdra, 2001. – 239 p.: iliustr. – ISBN 9986-500-65-6
 • 1000 ir vienas lašas: poemėlė. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. – 16 p.: iliustr. – ISBN 9955-454-48-2
 • Kasdien būties korida: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2004. – 203 p.: iliustr. – ISBN 9955-522-20-8
 • Širdis prapuolus dienų atoluos… – Vilnius: Žuvėdra, 2006. – 130 p.: iliustr. – ISBN 9955-669-10-1
 • Vakarė grįžta Aušrine: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2006. – 174 p.: iliustr. – ISBN 9955-522-88-7
 • Posmų gervės: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2011. – 262 p.: iliustr. + 1 garso diskas (CD) – ISBN 978-9955-669-83-8
 • … buvo…: kelionė per gyvenimą: laikai, įvykiai, žmonės, kūryba. – Vilnius: Žuvėdra, 2009. – 639 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-669-56-2

Vertimai iš rusų kalbos:

 • A. Puškino poema „Poltava“. Išleista leidinyje: Aleksandras Puškinas. Raštai / Redaktorius Vytautas Bložė. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. - T. 2: Poemos. - 1955. - 270 p.
 • A. Tvardovskis. Muravijos šalis: poema. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948. – 128 p.
 • A. Tvardovskis. Tolių toliai: poema. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963. – 178 p.: iliustr.
 • Jevgenijus Vinokurovas. Nuostaba: lyrika. – Vilnius: Vaga, 1976. – 146 p.
 • A. Tvardovskis. Vasilijus Tiorkinas: knyga apie karį: poema. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Vaga, 1978. – 255 p.

Knygos rusų kalba:

 • Дружба / В. Реймерис. – Вильнюс: Государсвенное издательство художественной литературы Литовской ССР, 1952.
 • Проводы дерева: стихи / Вацис Реймерис. – Вильнюс: Vaga, 1984.

Įvertinimas redaguoti

 • 1965 m. LTSR nusipelnęs kultūros veikėjas
 • 1968 m. tarptautinė Dž. Neru premija (už eilėraščių rinkinį „Prie Baltojo Tadžo“)
 • 1972 m. Lietuvos komjaunimo premija (už eilėraščių rinkinį „Eisenos“)
 • 1975 m. LSSR valstybinė premija (už eilėraščių rinkinį „Šarkos švarkas“)
 • 1977 m. „Poezijos pavasario“ laureatas
 • 1981 m. Kuršėnų garbės pilietis[3]

Šaltiniai redaguoti

 1. Juozas Stepšys. Vacys Reimeris. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 3 (Masaitis-Simno). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987. // psl. 525
 2. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 422 psl.
 3. http://kursenai.lt/2012/03/09/vacys-reimeris/

Nuorodos redaguoti

Vikicitatos

 
Wikiquote logo