Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakultetas

(Nukreipta iš puslapio VGTU Verslo vadybos fakultetas)
VGTU Verslo vadybos fakultetas
Vadyba.jpg
VGTU VVF logotipas
Įkurtas1993 m.
Dekanasdoc. dr. Jelena Stankevičienė
VietaVilnius, Lietuva
Svetainėwww.vv.vgtu.lt

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakultetas - Vilniaus Gedimino technikos universiteto struktūrinis padalinys.

Verslo vadybos fakulteto studentai turi galimybę pagrindines verslo vadybos studijas mokytis anglų kalba, vykti į mainus ir praktikas pagal ERASMUS tarptautinę studentų mainų programą. Taip pat organizuojamos tarptautinės savaitės, kurių metu VGTU studentams paskaitas veda lektoriai iš įvairių pasaulio universitetų.

Verslo vadybos fakultete organizuojamos verslo vadybos, įstaigų vadybos ir kūrybinių industrijų I – osios pakopos studijos, verslo vadybos ir inžinerinės ekonomikos vadybos magistrantūros studijos, ruošiami doktorantai, vykdomi moksliniai tyrimai.

KatedrosKeisti

Šiuo metu fakultete yra 6 katedros:

Finansų katedraKeisti

1993 m. vasarį kartu su fakultetu buvo įkurta Verslo ekonomikos katedra. Katedros vedėju buvo paskirtas prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas. 2001 m. Verslo ekonomikos katedra buvo perorganizuota, ir taip atsirado Finansų katedra, o 2004 m. lapkritį Finansų katedra buvo pervadinta Finansų inžinerijos katedra. Nuo 2006 m. katedros vedėja tapo doc. dr. Rima Tamošiūnienė.

Katedrai priklauso Verslo projektavimo ir aplinkos ekonomikos mokslo laboratorija.

Įmonių ekonomikos ir vadybos katedraKeisti

2001 m. Verslo vadybos fakultete Vadybos katedrą ir Ekonomikos katedrą reorganizavus į penkias katedras taip buvo įkurta Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra.

Katedros vedėjas yra prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius.

Socialinės ekonomikos ir vadybos katedraKeisti

Katedra įsteigta 2001 m. birželio mėnesį. Katedrai vadovauja prof. habil. dr. Juozas Bivainis.

Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedraKeisti

Katedra įkurta 2001 metais.

Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros sukūrimo ir jos veiklos tikslas – aktyvinti Vilniaus Gedimino technikos universitete vykdomų vadybinio, ekonominio ir inžinerinio profilio studijų internacionalizavimą, prioritetą teikiant Europos integracijos bei Europos Sąjungos plėtros tematikai.

Ypatingą dėmesį katedra teikia Verslo vadybos fakultete vykdomų studijų internacionalizavimui, siekiant, kad studentai įgytų žinias, įgūdžius ir kompetencijas, reikalingas dirbti vadybinį ir ekonominį darbą tarptautinėse rinkose.

Katedros moksliniai darbai yra orientuoti į žinių ekonomikos kūrimo Europos Sąjungoje, į transformacijų procesų bei inovacijų aktyvinimo galimybių tyrimą, taip pat į įvairių sričių specialistų ugdymo tobulinimą atsižvelgiant į globalizacijos ir internacionalizavimo procesų iššūkius.

Teisės katedraKeisti

VGTU VVF Teisės katedra įsteigta 1993 m. Jos vedėju buvo doc. Juozas Sidaravičius, teisės mokslų daktaras. Dabar katedrai vadovauja doc. dr. Sigitas Mitkus.

Teisės disciplina yra privaloma visiems studijuojantiems universitete. Įsteigus fakultetą įvesti tokie specializuoti teisės dalykai, kaip ūkinė ir darbo teisė, žemės teisė, žemės ir nekilnojamojo turto teisė, valstybinė teisė, administracinė teisė.

Verslo technologijų katedraKeisti

Katedra įkurta 2001 m. reorganizavus Verslo vadybos fakulteto Vadybos katedrą ir Ekonomikos katedrą reorganizavus į penkias katedras. Katedra vykdo mokslo tiriamuosius darbus, vykdo tarptautinius ir užsakomuosius projektus bei konsultuoja: ITT įtakos įmonių veiklai ir žmonių gyvensenai tyrimų, informacinių valdymo sistemų kūrimo ir diegimo, įmonių reorganizavimo (reinžinerijos), valdymo sistemų kūrimo ir tobulinimo, inovatyvių technologijų diegimo, visuotinės kokybės valdymo sistemų kūrimo ir tobulinimo, logistikos sistemų kūrimo ir tobulinimo srityse.

Katedrai vadovauja prof. habil. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis

Kiti mokslo padaliniaiKeisti

Fakultete yra 1 mokslinė laboratorija – Verslo projektavimo ir aplinkos ekonomikos.

NuorodosKeisti