Geležinkelio vėžė

(Nukreipta iš puslapio Vėžė)

Geležinkelio vėžė – atstumas (plotis) tarp geležinkelio bėgių galvučių darbinių briaunų, esantis žemiau nei bėgių galvutės riedėjimo plokštuma.

Geležinkelio vėžė
Geležinkelio vėžių pločių įvairovė
Geležinkelio vėžių pasiskirstymas pasaulio valstybėse

Standartinė vėžė redaguoti

Šiuo metu pasaulyje eksploatuojama daugiau nei 120 skirtingų geležinkelio vėžės pločių. Kai 1814 m. Dž. Stivensonas sukonstravo pirmąjį garu varomą garvežį, jis riedėjo jau anksčiau sukurtais plieniniais bėgiais – geležinkeliu. Dž. Stivensonas pasiūlė geležinkeliams naudoti 4 pėdų ir 8 colių (arba 1422 mm) pločio bėgių vėžę. Tačiau pradėjus tiesti geležinkelius, nei Jungtinėje Karalystėje, nei kitose valstybėse vienodas vėžės standartas nebuvo nustatytas ir imta tiesti skirtingos vėžės geležinkelius. 1826 m. tiesiant Liverpulio – Mančesterio geležinkelį, Dž. Stivensonas panaudojo 4 pėdų ir 8,5 colių (arba 1435 mm) vėžės plotį. Šį vėžės plotį 1846 m. specialiu aktu Jungtinės Karalystės Parlamentas įvardijo geležinkelio vėžės standartu. Visos geležinkelio vėžės siauresnės nei standartinė laikomos siaurojo geležinkelio vėžėmis. Standartinė ir visos didesnio pločio vėžės laikomos plačiojo geležinkelio vėžėmis. Standartinės vėžės pločio geležinkeliai kartais dar vadinami europietiškąja arba Stivensono vėže.

Plačiojo geležinkelio vėžės redaguoti

Plačiuoju geležinkeliu galima gabenti didesnės masės ir apimties krovinius, daugiau keleivių nei siauruoju geležinkeliu. Pradėjus tiesti plačiuosius geležinkelius, svarstyta, kokio pločio vėžė yra jiems tinkamiausia. Įvairiose valstybėse ėmė plisti skirtingos vėžės platieji geležinkeliai.

  • Standartinė vėžė – 1435 mm vėžė. Standartine vėže vadinama tik tose šalyse, kur yra naudojama. Standartinė vėžė sudaro didžiausią dalį – maždaug 60℅ viso geležinkelio tinklo pasaulyje. Jos atkarpa (126 km) šiuo metu yra ir Lietuvoje – nuo Lenkijos sienos iki Kauno.[1] Lietuvoje carinės Rusijos laikais tiesti rusiškosios vėžės geležinkeliai. Pirmojo pasaulinio karo metais geležinkelius Lietuvoje Vokietijos kariuomenė perklojo į standartinę vėžę, o po Antrojo pasaulinio karo vėl grąžinta rusiškoji vėžė.
  • Rusiškoji vėžė – 1520 mm vėžė. Tai antroji pagal paplitimą pasaulyje geležinkelio vėžė. Carinėje Rusijoje 18421851 m. tiesiant geležinkelio liniją tarp Maskvos ir Sankt Peterburgo buvo pasirinkta 1524 mm vėžė. Tokį vėžės plotį nulėmė kelios priežastys – tuomet naudotas patogus atstumo tarp bėgių skaičiavimo vienetas – 5 pėdos (tai atitinka 1524 mm), poreikis vežti didesnės masės ir svorio krovinius, taip pat hipotetinė galimybė ir baimė, kad europiečiai galėtų Rusijoje lengvai panaudoti karinius traukinius. Nuo 1970 m. Tarybų Sąjungoje buvo pereinama nuo senosios 1524 mm vėžės prie naujo, suvienodinto, 1520 mm geležinkelio vėžės standarto. 1520 mm vėžė eksploatuojama Baltijos valstybėse, NVS šalyse, Gruzijoje, Mongolijoje. Ši vėžė šiuo metu sudaro didžiąją daugumą ir Lietuvos geležinkelių kelių.
  • Rusiškoji (imperinė) vėžė – 1524 milimetrų. Šio standarto vėžė iki šiol naudojama Suomijoje, nuo pat jos nutiesimo Rusijos imperijos laikais. Suomijoje vėžė niekada nebuvo keista į jokio kito standarto vėžę. Dėl vos kelių milimetrų skirtumo šios vėžės traukiniai gali važiuoti ir 1520 milimetrų vėžės geležinkeliais, ir atvirkščiai. Taip pat 1524 mm vėžė yra naudojama Estijoje. Šaliai paskelbus nepriklausomybę buvo pereita nuo 1520 mm vėžės į 1524 mm vėžę. Perėjimas yra grynai formalus, „popieriuje“: nei buvo perkelti bėgiai, nei pakeisti riedmenys. Perėjimą sąlygojo naudotos technikos įsigijimas iš Suomijos. Tiesiant naujas geležinkelio linijas laikomasi 1524 mm vėžės standarto.
  • Airiškoji vėžė – 1600 milimetrų vėžė (5 pėdų 3 colių vėžė). Naudojama Airijos saloje (Airijos respublika ir Šiaurinė Airija); taip pat paplitusi Brazilijoje ir keliose Australijos valstijose – daugiausia Viktorijoje ir iš dalies Naujajame Pietų Velse.
  • Iberiškoji vėžė – 1668 milimetrų vėžė funkcionuoja tik Ispanijoje ir Portugalijoje. 1845 m. Ispanijos vyriausybė nusprendė tiesti šio pločio geležinkelius remdamasi specialaus patariamojo komiteto rekomendacija, kad platesnėje (nei standartinė) vėžėje bus galima naudoti galingesnius ir ekonomiškesnius garvežius. Pastaruoju metu Ispanijoje įrengiant specialias greitųjų traukinių linijas tiesiamos standartinės vėžės geležinkelių atkarpos.
  • Indiškoji vėžė – 1676 milimetrų vėžė (5 pėdų 6 colių vėžė). Tai didžiausio pločio vėžė iš visų geležinkelių vėžių. Pirmąkart kelios trumpos šios vėžės atkarpos buvo įrengtos Škotijoje ir Kanadoje, tačiau greitai jos buvo perklotos į standartinę vėžę. XIX a. viduryje iš Škotijos kilusio Indijos generalgubernatoriaus sprendimu, Indijoje pradėti tiesti 1676 mm vėžės geležinkeliai. Platesnė nei standartinė, Indiškoji vėžė pasirinkta dėl sudėtingo gamtinio reljefo, baiminantis stiprių musonų ir tikintis, jog galingesni garvežiai bus efektyvesni. Indiškoji vėžė be Indijos, buvo paklota Pakistane, Bangladeše, Šri Lankoje. Indiškoji vėžė sudaro didžiausią geležinkelių tinklo dalį ir Argentinoje, tačiau joje lygiagrečiai yra naudojama ir standartinė vėžė bei kelios siaurojo geležinkelio vėžės. Čilės pietuose naudojama Indiškoji vėžė, šiaurėje – 1000 milimetrų siauroji vėžė.

Siaurojo geležinkelio vėžės redaguoti

Daugelyje pasaulio valstybių įrengta kelios dešimtys skirtingų siaurojo geležinkelio vėžių. Siaurąjį geležinkelį paprastai yra pigiau nutiesti, jo mažesni eksploatavimo kaštai, dažniausiai siaurukas tiesiamas kalvotose, sunkiai pasiekiamose vietose, esant mažam gyventojų skaičiui. Siauresni, nei 578 mm vėžės ruožai vadinami minimalios vėžės geležinkeliais. Labiausiai paplitę šios siaurojo geležinkelio vėžės:

Sudvejintos vėžės redaguoti

 
Sudvejintos geležinkelio vėžės

Kai kuriose valstybėse, esant skirtingoms geležinkelio vėžėms, jos gali būti sudvejintos. Tokiais atvejais skirtingų vėžių traukiniai gali judėti ta pačia geležinkelio atkarpa. Sudvejinto geležinkelio atveju, kartais įrengiami trys bėgiai. Iš jų du bėgiai būna išoriniai, vienas vidinis – bendras visiems traukiniams. Kitais atvejais tiesiami keturi bėgiai – du išoriniai ir du vidiniai skirtingo pločio vėžėms. Sudvejintos vėžės geležinkelių tinklai įrengti Australijoje, Šveicarijoje, Brazilijoje, Ispanijoje, Tunise. Lietuvoje 2011 m. pradžioje sudvejinto geležinkelio atkarpa funkcionavo tik ruože tarp Mockavos ir Šeštokų.[2] Planuojama, kad tiesiamo geležinkelio Rail Baltica ruože nuo Šeštokų iki Kauno bus įrengta sudvejinta vėžė dabartinėmis sankasomis, o ten, kur būtina, naujas standartinės vėžės geležinkelis bus tiesiamas šalia veikiančios rusiškosios vėžės.[3]

Šaltiniai redaguoti

  1. „Amžiaus projektas: pirmieji maršrutai – jau šiemet“. Delfi verslas. 2015-10-16. Nuoroda tikrinta 2024-02-20.
  2. „Geležinkelio ruožo Lenkijos ir Lietuvos siena – Mockava laukia rekonstrukcija“. kauno.diena.lt. 2011-02-09. Suarchyvuotas originalas 2014-08-12. Nuoroda tikrinta 2011-04-18.
  3. „Paskelbtas”Rail Baltica” atkarpos Marijampolė-Kaunas projektavimo konkursas“. gelsistemos.lt. 2010-07-07. Suarchyvuota iš originalo 2016-03-18. Nuoroda tikrinta 2017-04-01.

Nuorodos redaguoti