Uranas-235

Urano metalas, praturtintas urano-235 izotopo

Bendra
Pavadinimas, simbolis Uranas-235,235U
Neutronai 143
Protonai 92
Nuklido duomenys
Gamtinis paplitimas 0,72%
Pusėjimo trukmė 703.800.000 metai
Tėviniai izotopai 235Pa


235Np
239Pu

Skilimo produktai 231Th
Izotopo masė 235,0439299 u
Sukinys 7/2−
Perteklinė energija 40914,062 ± 1,970 keV
Ryšio energija 1783870,285 ± 1,996 keV
Skilimo tipas Skilimo energija
Alfa 4,679 MeV

Uranas-235urano izotopas, kuris sudaro apie 0,72 % gamtinio urano. Priešingai negu uranas-238, jis yra skylantis, t. y. gali palaikyti branduolinio skilimo grandininę reakciją. Tai vienintelis skylantis izotopas, kuris gamtoje randamas nemažais kiekiais.

Uranas-235 buvo atrastas Arthur Jeffrey Dempster 1935 m.

Skilimas redaguoti

Urano-235 pusėjimo trukmė yra 703,8 milijonai metų.

 
Urano-235 branduolinis dalijimasis

Vieno U-235 atomo skilimas sukuria 202,5 MeV = 3,244 × 10−11 J, kurie išsiverčia į 19,54 TJ/mol arba 83,14 TJ/kg.[1] Kai 23592U nuklidas yra bombarduojamas neutronais, viena iš daugelio dalijimosi reakcijų gali eiti tokiu keliu (paveikslas kairėje):

10n + 23592U → 14156Ba + 9236Kr + 3 10n

Šaltiniai redaguoti