Uodeguotasis branduolys

Galinių smegenų horizontalinis pjūvis

Uodeguotasis branduolys (lot. nucleus caudatus) – smegenų pamato branduolys. Jis turi galvą (kaktinėje skiltyje), kūną (momeninėje skiltyje) ir uodegą (smilkininėje skiltyje). Uodeguotasis branduolys ir kiautas (lot. putamen) sudaro dryžuotąjį kūną (lot. corpus striatum). Dryžuotasis kūnas, raudonasis branduolys (lot. nucleus ruber), juodoji medžiaga (lot. substantia nigra) ir kiti centrai bei laidai sudaro ekstrapiramidinę sistemą, kuri atsakinga už automatinius judesius ir skersaruožių raumenų tonusą.