Uma (arab. أمة = Ummah – 'bendrija; tauta') – visų islamiškų valstybių gyventojų visuma. Panarabizmo požiūriu uma – visi pasaulio arabai, islamo požiūriu – visi pasaulio musulmonai, „tikratikių bendrija“ (ummat al-mu’minin), musulmonų pasaulis.

Frazė Ummah Wahida 'viena bendrija' Korane reiškia vieningą islamo pasaulį. Arabų kalboje uma atitinka ir vakarietišką prasmę 'tauta', pvz., Al-Umam Al-Muttahida – Jungtinės Tautos.

622 m. Medinos konstitucijoje (sutartyje tarp musulmonų bendruomenės ir Medinos gyventojų) umai priskyrė ir Medinos gyventojus žydus bei pagonius.[1]

Kai kurie šiuolaikiniai islamistai islamo uma (Islamic Ummah) arba musulmonų uma (Muslim Ummah) vadina gyventojus šalių, kuriose vyrauja musulmonai ir kurios anksčiau buvo islamo kalifato dalis. Šia prasme uma apima ir tų šalių nemusulmoniškas mažumas, ir šariatas turėtų būti taikomas tokios valstybės piliečiams.

Nuorodos

redaguoti
  1. R. B. Serjeant, The Sunnah Jami’ah, pacts with the Yathrib Jews, and the Tahrim of Yathrib: Analysis and translation of the documents comprised in the so-called "Constitution of Medina. " Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 41, No. 1. 1978), page 4.