Užsienio teisė

Užsienio teisė greta nacionalinės teisės yra tiriama, studijuojama bei dėstoma aukštosiose teisės mokyklose kaip lyginamosios teisės dalykas.

Užsienio teisė kaip teisės šaltinisKeisti

Užsienio teisė nacionalinėje teisėje gali būti teisės šaltinis. Pvz., Lietuvoje darbo santykiams užsienio teisė taikoma, kai tai nustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Lietuvos Respublikos įstatymai ar darbo sutarties šalių susitarimai (LR darbo kodeksas, 6 str. 1 d.), tačiau netaikoma, jeigu jos taikymas prieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei kitų įstatymų įtvirtintai viešajai tvarkai; tokiais atvejais yra taikomi Lietuvos Respublikos darbo įstatymai (LR DK 6 str. 2 d.). Imperatyvios Lietuvos Respublikos darbo teisės normos taikomos nepaisant to, kad šalys yra pasirinkusios užsienio teisę (LR DK 6 str. 3 d.).

Studijos, tyrimaiKeisti

Lietuvoje, pvz., Vilniaus universitete (VU TF) veikia įvairūs užsienio teisės mokyklos ir centrai. Bendradarbiavimo partneriai - Paryžiaus X-Nanterre universitetas, Krokuvos Jogailos universiteto Teisės ir administravimo fakultetas, Frankfurto universiteto Teisės fakultetas, Sankt Peterburgo valstybinio universiteto Teisės fakultetas, JAV Indianos universiteto Teisės mokykla. Veikia:

Vokietijoje veikia Makso Planko užsienio ir tarptautinės privatinės teisės institutas (Hamburge ir kt.).

ŠaltiniaiKeisti