Užsienio prekyba

Užsienio prekyba – tarpt. ekonomikos sritis.

Apima ekonomikos reiškinius, susijusius su prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimu.

Kaip disciplina yra dėstoma ekonomikos studijų metu; taikomi įvairūs metodai, žinomi ir kitose ekonomikos mokslų srityse kaip makroekonomika bei mikroekonomika.