Užpalių gimnazija

Užpalių gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Utenos raj., Užpaliuose, Pilies g. 14, vykdanti ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 190184024.

Užpalių gimnazija
Užpalių gimnazija herbas
Užpalių gimnazija herbas
Užpalių gimnazija
Adresas Pilies g. 14, Užpaliai
Direktorius(-ė) Rimantas Žvirblis
Mokinių skaičius 228
Įkūrimo data 1781 m.
Uždarymo data {{{uzdarimo data}}}
Išleista laidų 68 išleistos laidos
Pedagogų skaičius 42

Istorija redaguoti

1781 m. Užpaliuose jau veikė trijų skyrių parapijos mokykla, ją lankė 27 vaikai. 1797 m. rudenį ir žiemą buvę 53 mokiniai. Mokyklą išlaikė klebonas Adomas Lekavičius. Ši mokykla išsilaikė iki 1810 m., vėliau vėl buvo atkurta, nes minima 1831 m. ir 1863 m. dokumentuose. Numalšinus 1863 m. sukilimą Lietuvoje, Rusijos valdžia uždraudė lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis ir mokyklas dėstomąja lietuvių kalba. Apie 1868 m. Užpaliuose pastačius cerkvę, prie jos įkurta rusiška pradinė mokykla. Nuo 1904 m. ji pavadinta dviklase liaudies mokykla.

Užpalėnai nenusileido draudimui, Užpalių miestelyje, kaimuose pradėjo veikti slaptos mokyklėlės. Mokymas nebuvo aukšto lygio, nes mokytojai neturėję didesnio išsilavinimo, stigo mokymo priemonių, ypač elementorių, bet vaikai išmokdavo lietuviškai rašyti ir skaityti. Daraktorinės mokyklos veikė Kaniūkų, Degėsių, Mažionių, Vilučių, Kišūnų kaimuose. Užpaliuose veikė kelios mokyklos, kurios išsilaikė iki Pirmojo pasaulinio karo. Žinomos kelios to meto mokytojos-daraktorės: Kaziūnė Kasarskaitė, Juzefa Grigaitė, Alžbieta Ingaunaitė, Anelija Kučinskaitė. Knygų, elementorių šioms mokykloms iš Prūsijos atgabendavo žymiausias krašto knygnešys Juozas Baranauskas.

Nuo 1905 m. valdinėse mokyklose lietuvių kalbą kaip atskirą dalyką leista mokyti po 2-3 valandas per savaitę. Tačiau dirbę daugiausia rrsai mokytojai lietuvių kalbos nemokėjo. Pasibaigus lietuviškos spaudos draudimui 1907 m. Užpaliuose Saulės draugija įsteigė lietuvišką mokyklą, mokėsi apie 50 mokinių. 1910 m. ėmė veikti mergaičių pradinė mokykla. 1916–1941 m. Užpaliuose veikė pradinė mokykla žydų vaikams, kurioje buvo mokoma hebrajų kalba.

1915 m. spalio 1 d. buvusios rusiškos mokyklos bazėje vietinių kunigų rūpesčiu įsteigta pradinė keturių skyrių mokykla. Vedėja buvo Anelė Adomavičaitė. Lietuvos nepriklausomybės metais vyriausybė daug dėmesio skyrė švietimui, buvo paskelbtas privalomas pradinis mokymas. 1921 m. užpalėnų, ypač mokyklos direktoriaus Prano Gipiškio ir viršaičio J. Tarvydo, pastangomis atidaroma 4 klasių progimnazija. 1928 m. Užpalių mokykloje įsteigta žemės ūkio klasė, kurioje buvo galima įgyti žinių iš įvairių žemės ūkio sričių, pradėjo veikti ir suaugusiųjų kursai, kuriuose mokė skaityti, rašyti, istorijos, geografijos, gamtos pagrindų.

Šešių skyrių pradinė mokykla Užpaliuose įsteigta 19341935 mokslo metais ir išliko iki 19431944 mokslo metų pabaigos. Tada mokykla buvo pertvarkyta – palikta keturių klasių pradinė mokykla ir atidaryta progimnazija. Direktoriumi tapo Feliksas Pečiūra. 1947 m. progimnazija pertvarkyta į gimnaziją. 19481949 m. išleista pirmoji laida. 1949 m. gimnazija sujungta su pradine mokykla, suformuota vidurinė mokykla. 1957 m. atidarytas mokyklos bendrabutis. 1980 m. pastatytas naujas mokyklos priestatas su sporto sale, valgykla, kabinetais. 2005 m. rugsėjo 1 d. Užpalių vidurinė mokykla tapo gimnazija.

Iki šiandien mokykla intensyviai modernizuojama, dalyvauja daugelyje šiandieninių projektų.

Direktoriai redaguoti

Žymūs mokytojai redaguoti

  • 1924–1929 m. Vincentas Liulevičius, istorikas.

Nuorodos redaguoti