55°38′30″š. pl. 25°34′53″r. ilg. / 55.6418°š. pl. 25.5814°r. ilg. / 55.6418; 25.5814

Užpalių dvaras
Vieta Užpaliai
Rūmų stilius Mūrinis
Bajorų giminės Radvilos
Naruševičiai
Oginskiai
Pastatų būklė Išlikęs administratoriaus namas, tvartas, vandens malūnas

Užpalių dvaras – dvaras, esantis Užpalių miestelyje (Utenos rajonas). Šiuo metu yra išlikęs mūrinis Užpalių dvaro pastatas.

Užpaliai ir miestelio apylinkės nuo seno priklausė valstybinių dvarų grupei. Valstybinių dvarų valstiečiai dažniausiai gyveno laisviau, jų teisės ir galimybės kaupti turtą buvo didesnės už paprastų baudžiauninkų galimybes.

Dvaro savininkai, valdytojai, vietininkai

redaguoti

Dvaras buvo karališkasis, tačiau jo valdytojai keitėsi. Pagal įvairių šaltinių duomenis juos galima chronologiškai dėstyti atskirų giminių valdymo seka.

 
1663 m. inventoriaus 1-asis puslapis

Radvilos

redaguoti

Tiksliai nenustatyti valdytojai (Naruševičiai – Oginskiai)

redaguoti

Šiuo laikotarpiu dvaro valdytojai nėra tiksliai žinomi, tačiau galima spėti buvus tokią dvaro valdytojų kaitą:

Tiksliai žinoma:

Sapiegos

redaguoti

Dvaro konfiskacija ir išdalinimas

redaguoti
  • po sukilimo caras dvarą nusavino, žemę išdalino valstiečiams, o dvaro centrą dar valdė Sapiegų administratoriai

Dvaro gyventojai (miestelis, kaimai, palivarkai)

redaguoti
 
1663 m. dvaro inventoriaus atsitiktinis puslapis

1663 metais inventoriuje paminėtos Užpalių miestelio gatvės, Užpalių, Samanių, Šventupio vaitijų kaimai ir palivarkai. Pavadinimai čia perkelti išlaikant lenkų kalbą ir didžiąsias bei mažąsias raides, taip pat pateikiamas spėjamas dabartinis pavadinimas.

Kitų metų duomenų šaltiniai:

  • 1705 metų inventorius – Lietuvos valstybės istorinio archyvo SA fondas, byla 3765
  • 1765 metų inventorius – Užpalių seniūnijos inventorius iš Vilkmergės apskrities seniūnijų inventoriaus
  • 1773 metų inventorius – Lietuvos valstybės istorinio archyvo SA fondas, byla 3873
  • 1789 metų Užpalių seniūnijos dūmų liustracija – Lietuvos valstybės istorinio archyvo 525 fondas, 8 apyrašas, 1350 byloje (Vilkmergės pavieto dūmų liustracija) paminėti šie vietovardžiai:

Palyginamoji vietovių paminėjimo (pagal 1663 m. vaitijas) lentelė. Naudotos santraupos: S – Siolo, W – Wies, A – Arędarz, V – Vlica, M – Miasto

Vietovė 1663 1705 1765 1773 1789
Užpalių miestelis M VszPole ? M Vszpole
Svėdasų gatvė V Swiadoska ? ? ? -
Rinkos gatvė V Rynkowa ? ? ? -
Bikuškio gatvė V Bykvska ? ? ? -
Vilniaus gatvė V Wilenska ? ? ? -
Užpalių vaitija Woytowstwo
Vszpolskie
Kaimynai S Koyminy ? W Kayminy
z Weluciami
? W Keyminy
Juškonys S Iuszkance ? ? ? W Juszkany
Butiškiai S Butyszki ? W Kuszle
Kiepie
z Butyczkami
? W Butyszki
Pilveliai S Kirwele ? Pilweyskiey ? W Pilwele
Kušliai
su Šiliniais
S Kuszle
z szyliniami
? W Kuszle
Kiepie
z Butyczkami
? W Kuszle
Vilučiai S Wilucie ? W Kayminy
z Weluciami

W Wilucie
Hbram Birko
? W Wilucie
Paunksniai S Pouksnie ? W Pauksznie
z Tytelami
Juckey
? W Paunksznie
Paršiukai S Porszuki ? ? ? -
Pladiškiai S Plodyszki ? ? ? -
Rameikiai S Romeyki ? ? ? W Rameykie
Nosvaičiai S Naswayczie ? ? ? W Naswaycie
Tyteliai S Tutole ? W Pauksznie
z Tytelami
Juckey
? W Tetoliszki

W Tytele
Vanagiškės S Wanagiszki ? ? ? W Wanagiszki
Norvaišiai S Narwoysze ? A Narwoyski ? W Narweysze
Mažionys S Mazany ? ? ? W Mazany
Miškiniai S Miszkinie ? ? ? W Miszkinie
Tarvydžiai S Terwidzie ? ? ? W Terwidzie
Žaibiškės S Zeybiszki ? ? ? W Zeybiszki
Kaniūkai S Koniuchy ? A Koniuski ? W Koniuchy
Degėsiai S Degiesie ? ? ? W Degiesie
Semeniškės S Siemieniszki ? ? ? W Siemieniszkie
Bajorai S Boiarze ? ? ? W Bojary
Trumpėliai S Trumpole ? W Trumpole ? W Trumpole
Baltakarčiai S Boltokorcie ? ? ? W Baltokarcie
Džiugonys S Dziugany ? ? ? -
Pašiliai S Poszyle ? ? ? W Posole
Kišūnai su Romainiais S Kiszuny
z Romanami
? ? ? W Kiszuny
Puodžiai S Podzie ? ? ? W Podziszki
Šeduikiai S Szadvykie ? W Szaduykie ? W Szaduykie
Samanių vaitija Woytowstwo
Samoniewskie
Samaniai Folwarkv
Samoniewskiego
? W Saybucie
Radziany
y Samoniew
Juckey
? W Samoniewo
Vygėliai S Wigiele ? ? ? W Wigiele
Mikniūnai S Michnivny ? W Mikniuny
Juckey
? W Mikniuny
Mieleikiai S Mieleyki ? ? ? W Mileysze
Narbučiai S Narbvcie ? ? ? W Narbucie
Lapieniai S Lapienie ? W Lapienie ? W Lapienie
Sriubiškiai S Strybiszki ? ? ? -
Dauliūnai S Dawlvny ? ? ? -
Radžionys S Rodzivny ? W Saybucie
Radziany
y Samoniew
Juckey
? W Radziany
Seibučiai S Saybvcie ? W Saybucie
Radziany
y Samoniew
Juckey
? W Seybucie
Mičiūnai S Micivny ? W Miczuny ? W Miczuny
Šventupio vaitija Woytowstwo
Swietorzeckie
Šventupis Folwarkv
Swietorzeckiego
? Swietorzecz ? W Swietorzecz
Grumbinai S Grvmbiny ? ? ? W Grumbiny
Poškonys S Paszkanie ? W Paszkany
Juckey
? W Paszkany
Martinčiūnai S Martynczuny ? ? ? W Martinczuny
Čiuteikiai
Rimiškiai
S Czuteyki
Rymiszkie
? ? ? W Rymiski
Sakalininkai,
Antakalniai
S Sokolniki,
Antokolnie
? ? ? -
W Antokolni
Traidžiūnai S Troydziuny ? ? ? W Treydziuny
Snukeliai S Snvkiele ? ? ? W Snukiele
Kupriai S Kvpry ? ? ? W Kupry
Likančiai S Likuncie ? W Likunce ? W Likunce
Davainiai S Dowoynie ? A Deweyski W Deweynie W Deweynie
Griškonys S Hryszkance ? ? W Hryszkany W Hryszkany
Berniūnai S Berniuny ? ? W Bierniuny W Berniuny
Puteikiai S Puteyki ? ? W Puteykie W Puteyki
Antadavainė S Antedowoynie ? Antodeweynie ? W Antedeweyni
Vaiskūnai S Woyszkuny ? Dragieliskiey
A z Woyskynami
? W Woyskuny
Viešeikiai S Wzeyki ? ? ? W Wiszeykie
Musteikiai S Musteyki ? ? ? W Musteykie
Daugučiai S Davvgucie ? ? ? -
Gailiešionys S Gayleszuny ? Galeszuny ? W Gaileszuny
Ilčiukai S Ilczuki ? ? ? W Ilczuki
Mažeikiškės S Mozeykiszki ? A Muzanski ? W Mozeykiszki
1663 m. nepaminėtos vietovės
Abdieniškiai - ? ? ? W Abdzieniszki
Čiuriškiai - ? ? ? W Czuryszki
Drageliškės - ? Dragieliskiey
A z Woyskynami
? W Dragiliszki
Gyliškės - ? ? ? W Giliszki
Linskis - ? W Hlinsk
Repsiowie
? Obreb Hlinsk
W Hlinsk
Jociškės - ? ? ? W Jociszki
Kairiškiai - ? ? Obremb
Kieyryszki
W Keyryszki
Kėpiai - ? W Kuszle
Kiepie
z Butyczkami
? W Kiepie
Karkaziškės - ? ? ? W Korkozyszki
Kremašiškiai - ? ? ? W Kremaszyszki
Lėliai - ? ? ? W Lele
Mikėnai - ? W Mikiany
Maciulowie
? W Mikiany
Netikiškiai - ? ? ? W Nietykie
Nevirža - ? ? ? W Niewierze
Papilė - ? ? ? W Papyle
Plepesiškės - ? ? ? W Plepaszyszki
Ramavydiškės - ? ? ? W Rymowidziszki
Stasiškės - ? ? ? W Stasiszki
Trumkiškiai - ? ? ? W Trumkiszki
Liepakalniai - ? ? ? W Ubogie
Holovščanki - ? Holowszanki ? -

Šaltiniai ir nuorodos

redaguoti