Uždavinys

pavardė
   Šį straipsnį yra pasiūlyta išskirti į du ar daugiau straipsnių: Uždavinys ir Uždavinys (reikšmės)!
Neakivaizdžias priežastis, dėl kurių palikta ši žymė, galite sužinoti ir aptarti aptarime (papildomos informacijos gali būti istorijoje).

Uždavinys – siekiamo rezultato rūšis. Uždavinio sakiniu, nusakomas konkretus laikas, matavimai, siekis, kurį siekia įvykdyti verslo įmonė tam, kad įvykdytų savo tikslus[1]. Uždaviniais suskaidomas tikslas.

Lyginant su tikslu, uždavinys yra įvykdomas per trumpesnį laiką ir nesitęsia už savo laiko ribų (tai gali būti cikliška).

Specifinės uždavinio charakteristikos:

  • Išmatuojamumas. Jis turi apimti detalius kriterijus, kuriais nustatoma ar uždavinys yra įvykdytas praktikoje. Šie kriterijai gali būti labai tikslūs (pvz., atlikta 10 proc.). Turi būti pateiktas pagrindas aiškiai pasakyti ar uždavinys įvykdytas, taip arba ne;
  • Pasiekiamumas. Uždaviniai turi būti pasiekti. Jei jie negali būti pasiekti, verslo planas yra nerealus ir greičiausiai žlugs;
  • Laiko ribojimai. Kiekvienas uždavinys turi būti ribotas laiko atžvilgiu, kad būtų aišku, kada ir kaip jis gali būti pasiektas. Tai gali būti aprašoma konkrečiai (pvz., 2008 kovo 25 d.) arba nurodomas reliatyvus laikotarpis (pvz., per 5 metus).

Pvz.,: Uždavinys: Atlikti duomenų įvedimo testavimą per 14 dienų, nuo 2008 kovo 18 d.

Uždavinių sprendimo fazės redaguoti

Lenkų psichologas J. Kozeleckis (Kozielecki) nurodė keturias uždavinių sprendimo fazes:[2]

  1. Uždavinio aptikimas
  2. Uždavinio analizė
  3. Sprendimo sumanymų kūrimas
  4. Sumanymų patikrinimas


Programavimas redaguoti

Pavardės: redaguoti

Vikižodynas
Laisvajame žodyne yra terminas Uždavinys

Uždavinys − lietuviška vyriškos giminės pavardė.

Šios pavardės moteriškosios giminės formos yra: Uždavinienė (ištekėjusi moteris) ir Uždavinytė (mergautinė pavardė).

Pavardę turi šie garsesni asmenys:

Literatūra

  1. David C. Hay, Requirements Analysis: From Business Views to Architecture, p. 292
  2. NAVICKAS, Vytautas. Pažinimo psichologija. Kaunas: Šviesa, 1990, 39 p. ISBN 5-430-00883-4 .