Turkų kalbos gramatika

Straipsnyje pateikiama turkų kalbos gramatika.

Turkų kalba stipriai agliutinacinė - jai būdinga priesagų ir galūnių įvairovė. Kiti kalbai būdingi bruožai - balsių darna, nekaitymas giminėmis.

Kalbos dalysKeisti

Kalbai būdingos 9 kalbos dalys (sözcük türleri):

 1. daiktavardis (isim arba ad);
 2. įvardis (zamir arba adıl);
 3. būdvardis (sıfat arba önad);
 4. veiksmažodis (fiil arba eylem.
 5. prieveiksmis (zarf arba belirteç);
 6. polinksnis (ilgeç);
 7. jungtukas (bağlaç);
 8. dalelytė (edat);
 9. jaustukas (ünlem).

DaiktavardžiaiKeisti

ĮvardžiaiKeisti

Lietuviškai Turkiškai
Ben
Tu Sen
Jis O
Ji O
Mes Biz
Jūs Siz
Jie Onlar
Jos Onlar

BūdvardžiaiKeisti

VeiksmažodžiaiKeisti

Bitirmek : Baigti

 • baigiu rašyti tekstą : Metni yazmayı bitiriyorum.
 • Ar jau baigei žaidimą : Oyunu bitirmedin mi?
 • Kada mes baigsime skaityti šitą pasaką? : Bu hikâyeyi okumayı ne zaman bitireceğiz?


Oy vermek : Balsuoti

 • Ar jūs balsuojate per rinkimus? : Seçimler sırasında oy veriyor musun?
 • Jie balsavo už Grybauskaitę. : Grybauskaite'ye oy verdiler.
 • Ar žinai, už ką jos balsuos? : Kime oy vereceklerini biliyor musun?


Koşmak : Bėgti

 • Kur bėgi? : Nereye koşuyorsun?
 • Mačiau, kaip vakar bėgai. : Dün nasıl koştuğunu gördüm
 • Bėgsi greitai ar lėtai? : Hızlı mı, yavaş mı koşacaksın?


İletişim kurmak, aramak : Bendrauti

 • Kodėl jis nebendrauja su manimi? : Neden beni aramıyor? (O-dişil)
 • Aš bendravau su ja. : Onu aradım. (O-dişil)
 • Mes gražiai bendrausime su jumis. : Seninle kolayca iletişim kuracağız.


Korkmak : Bijoti

 • Kodėl jo bijai? Neden ondan korkuyorsun? (O-eril)
 • Vaikystėje aš bijojau kaimyno. : Çocukken komşumdan korkardım.
 • Tikiuosi, manęs niekas nebijos. : Umarım kimse benden korkmayacaktır.


Kötüleşmek : Blogėti

 • Viskas tik blogėja! : Her şey sadece daha kötü oluyor!
 • Atsimeni, kaip blogėjo verslas? : İşin nasıl kötüleştiğini hatırlıyor musun?
 • Tikiuosi, kad mano sveikata neblogės. : Umarım sağlığım kötüye gitmeyecektir.


Öpmek : Bučiuoti

 • Ate! Bučiuoju tave! : Hoşça kal! Seni öpüyorum!
 • Mantas vakar mane bučiavo. : Mantas, dün beni öptü.
 • Pabučiuosi mane? : Beni öpecek misin?


Olmak : Būti

 • Jis yra mokytojas. : O bir öğretmen (Erkek)
 • Mes jau buvome filme. : Zaten o filme gittik. (Zaten o filmde olduk, bulunduk)
 • Kaip čia bus? : Nasıl burada olacak?


Şüphe etmek : Abejoti

 • Tėvas manimi abejoja. : Babam benden şüphe ediyor.
 • Jūs abejojote, ar aš teisus. : Doğru yaptığım konusunda şüpheliydin.
 • Mes abejosime viskuo. : Herşeyden şüpheleneceğiz.


Üzgün olmak, üzülmek : Apgailestauti

 • Aš vis dar apgailestauju dėl avarijos. : Kaza için hâlâ üzgünüm.
 • Tada aš apgailestavau, kad nėjau į parduotuvę. : Sonra, markete gitmediğim için üzüldüm.
 • Visi vyrai apgailestaus dėl to. : Tüm erkekler buna üzülecek.


Aldatmak, kandırmak : Apgauti

 • Jis visuomet tave apgauna. : O (erkek) seni hep kandırıyor.
 • Kodėl apgavai tą berniuką? : Şu çocuğu (erkek) neden kandırdın?
 • Rytoj ji manęs neapgaus. : Yarın beni kandırmayacak. (O-dişil)


Yaklaşmak : Artėti

 • Artėja Kalėdos. : Noel yaklaşıyor.
 • Kodėl jie artėjo prie namo? : Neden eve doğru yaklaşıyorlardı?
 • Mes artėsime lėtai. : Yavaşça yaklaşıyoruz


Hatırlamak : Atsiminti

 • atsimenu savo vaikystę. : Çocukluğumu hatırlıyorum.
 • Tu atsiminei, kad reikia eiti namo. : Eve gitmen gerektiğini hatırladın.
 • Rytoj jis tai atsimins. : Yarın hatırlayacak. (O-erkek)


Temsil etmek : Atstovauti

 • atstovauju savo mokyklai. : Okulumu temsil ediyorum.
 • Anglijoje jis atstovavo Lietuvai. : Litvanya'yı İngiltere'de temsil etti.
 • Manau, kad mes sėkmingai atstovausime Afrikai. : Bence Afrika'yı başarıyla temsil edeceğiz.


Yetiştirmek, eğitmek : Auklėti

 • Aš griežtai auklėju savo vaikus! : Kesnlikle çocuklarımı yetiştiriyorum!
 • Mes auklėjome kaimynų vaiką. : Komşumuzun çocuğunu eğitiyorduk.
 • Kaip auklėsime šitą berniuką? : Bu erkek çocuğunu nasıl yetiştireceğiz?


Gitmek, ders görmek : Eiti

 • Kur eini, Vytautai? : Nereye gidiyorsun, Vytautas?
 • Kodėl mes ėjome taip lėtai? : Neden yavaş gittik?
 • Kitą semestrą studentai eis naują kursą. : Sonraki sömestrda öğrenciler yeni bir ders görecekler.


Endişeli, kızgın olmak : Jaudintis

 • Mes jaudinamės dėl egzaminų. : Sınavlar yüzünden sinirliyiz.
 • Tu jaudinaisi, vos tik pamatei tą moterį. : Şu kadını görene kadar sinirliydin.
 • Ateityje dar dažnai jaudinsitės dėl vaikų. : Gelecekte çocukların için endişeleniyor olacaksın.


Sürmek (araba), Binmek (at) : Joti

 • Štai jis grakščiai joja ant asilo. : Eşeğe harika biniyor.
 • Mes dar nejojome ant arklio! : Henüz ata binmedik!
 • Įsivaizduok! Mano tėvas jos kupranugariu! : Düşünsene! Babam bir deveye binecek!


Gülmek : Juoktis

 • Mama, kodėl iš manęs juokiesi? : Anne, neden bana gülüyorsun?
 • Kvailiai, ar iš manęs juokėtės vakar? : Dün bana mı gülüyordunuz, şapşallar?
 • Pažiūrėsime, ar juoksitės rytoj! : Yarın gülecek misin, göreceğiz!


Şarkı söylemek : Dainuoti

 • Tu labai gražiai dainuoji, Vytautai. : Çok güzel şarkı söylüyorsun, Vytautas.
 • Tau dainavo tik trys dainininkai? : Sadece üç şarkıcı mı sana şarkı söyledi?
 • Visada tau dainuosiu. : Sana hep şarkı söyleyeceğim.


Çalışmak : Darbuotis

 • Dabar negaliu kalbėti - aš darbuojuosi. : Şimdi konuşamam - Yoğun olarak çalışıyorum.
 • Jis čia sunkiai darbavosi. : Burada çok çalıştı (erkek).
 • Šiandien darbuosiuosi namuose. : Bugün evde çalışacağım.


Yapmak : Daryti

 • darai? : Ne yapıyorsun?
 • Vakar jie darė skrybėles. : Dün şapka yapıyorlardı.
 • Ar jūs darysite man valgyti? : Bana yiyecek birşeyler yapacak mısın?


Boyamak : Dažyti

 • Agne, kodėl dažai sienas? : Agnė, neden duvarları boyuyorsun?
 • Praeitą savaitę Agnė dažė savo kambario sieną? : Geçen hafa Agnė odasının duvarlarını boyuyordu.
 • Kas Agnei dažys plaukus? Who will dye hair for Agnė?


Tehdit etmek, korkutmak : Gąsdinti

 • Amerika gąsdina karu. : Amerika savaşla tehdit ediyor.
 • Visos šalys gąsdino Iraką. : Tüm ülkeler Irak'ı tehdit ediyordu.
 • Vėl mane gąsdinsi. : Beni yine korkutacaksın.


İçmek : Gerti

 • Deja, jis daug geria. : Maalesef çok içiyor. (O-erkek)
 • Ir vėl gėrei degtinę? : Yine mi votka içiyordun?
 • gersite? : Ne içeceksin?


Düşmek, çökmek : Griūti

 • Kai jis girtas, jis visąlaik griūna ant grindų. : Sarhoşken hep yere düşer.
 • Deja, pastatas sugriuvo. : Maalesef bina çöktü.
 • Negi griūsi? : Gerçekten düşecek misin?


İkna Etmek : Įtikinti

 • Kaip tu taip lengvai įtikini savo žmoną? : Karını nasıl bu kadar kolay ikna ediyorsun?
 • Galų gale jis mane įtikino. : Sonunda beni ikna etti. (O-erkek)
 • Na, ar įtikinsi mus savo nekaltumu? : Eee, bizi suçsuz olduğuna ikna edecek misin?


Aramak, bulmaya çalışmak : Ieškoti

 • Ko ieškai, berniuk? : Ne arıyorsun oğlum?
 • Tie vyrai čia kažko ieškojo. : Şu adamlar burada bir şey arıyorlardı.
 • Aš paslėpsiu piniginę, o tu jos ieškosi. : Ben cüzdanı saklayacağım, sen de arayacaksın.


Dinlenmek : Ilsėtis

 • Ša! Tėvas ilsisi! : Şşt! Babam uyuyor!
 • Kol tu ramiai ilsėjaisi, kažkas apvogė mūsų butą. : Sen sessizce dinleniyorken biri dairemizi soydu..
 • Tu tiek daug dirbi! Kada ilsėsiesi? : Çok çalışıyorsun! Ne zaman dinleneceksin?


(Hayvanlar için) Yemek : Ėsti

 • Ką tas gyvulys ėda? : Şu hayvan ne yiyor?
 • Ėdei kaip kiaulė! : Bir domuz gibi yiyordun!
 • Mes alkani - ėsime kaip kiaulės! : Açız - domuzlar gibi yiyeceğiz!


Katılmak : Dalyvauti

 • Vyrai dalyvauja rinkimuose. : Erkekler seçime katılıyorlar.
 • Ar jūs dalyvavote vakarėlyje? : Partiye katıldın mı?
 • Ar jūs dalyvausite mūsų pietuose? : Akşam yemeğimize katılacak mısın?


Emmek, çiğnemek : Čiulpti

 • Vaikas čiulpia saldainį. : Çocuk bir şeker çiğniyor..
 • Vampyras čiulpė kraują. : Dün, vampir kan emiyordu.
 • Ar vampyrai mums čiulps kraują? : Vampirler kanımızı emecek mi?


Ötmek, cıvıldamak : Čiulbėti

 • Čiulba paukščiai. : Kuşlar ötüyor.
 • Ką jūs mums čiulbėjote, paukščiai? : (Öterek) Bize ne anlatıyorsunuz kuşlar?
 • Žiemą paukščiai nečiulbės. : Kışın kuşlar ötmeyecek.


Denemek : Pabandyti

Devam etmek : Tęsti

Yemek : Valgyti

İçmek : Gerti

Uyumak : Miegoti, Užmigti

İzlemek : Sekti, Stebėti, Žiūrėti, Budėti, Tykoti, Laukti

Yıkamak : Nusiprausti

Yürümek : Eiti pasivaikščioti (Yürüyüşe çıkmak)

Pişirmek : Virti, Kepti

Görmek : Matyti, Žiūrėti, Stebėti

Dinlemek : Klausyti

NuorodosKeisti