Tuistas (Tuisto – „dvilypis“) – senovės germanų dievas, radęsis iš žemės ir davęs pradžią pirmažmogiui Manui.[1] Vienintelis Tuistą minintis šaltinis yra Tacito „Germanija“ (I a.). Romėnų istorikas rašo, kad Tuistą germanai šlovinę savo dainose. Vardo reikšme ir tipologiškai Tuistas gretinamas su skandinavų mitologijos dvyniška būtybe Imiru. Kita vertus, Tuisto vardas gali būti iškraipytas dangaus dievo Tivaso (Tiwaz) vardas arba *tiwisko („dieviškas, kilęs iš Tivazo“).[2]

Tuistas viduramžių piešinyje

Šaltiniai

redaguoti
  1. Мифы народов мира. Туисто , Е. М. Мелетинский – 2-е изд., 1992. Москва: Советская Энциклопедия.
  2. Lindauer, Josef (1975). Germania: Bericht über Germanien. München: Deutscher Taschenbuch Verlag