Tuščiasis šovinys

Tuščiasis šovinys (angl. blank; rus. холостой патрон) – šaunamojo ginklo šovinys, turintys kapsulę ir parako užtaisą, bet neturintys kulkos, šratų ar kitokio kaunamojo elemento. Iššovus tuščiuoju šoviniu pasigirsta šūvio garsas ir pasirodo vamzdžio liepsna.
Tuštieji šoviniai skiriasi nuo mokomųjų šovinių (angl. dummy cartridge), nes pastarieji turi kulkas, bet neturi parako užtaiso, ir naudojami treniruojantis užtaisyti šaunamuosius ginklus, pabūklus ir pan.

Tuščiasis šautuvinis šovinys 7,62x51 mm NATO
7,62x51 mm NATO šoviniai juostoje. Iš kairės: tuščiasis šovinys medine kulka (raudonai dažyta) ir šoviniai su paprasta apvalkaline kulka, su trasuojamąja kulka (baltas galiukas) ir su padegamąja kulka (raudonas galiukas)

Tuštieji šoviniai neturi kaunamojo elemento. Jie būna dvejopi:

 • su žvaigždute užvalcuotu tūtelės kakliuku – Užvalcuotas kaklelis, žiūrint iš viršaus, sudaro žvaigždutės pavidalo figūrą. Užvalcavimas, paprastai padengtas laku, apsaugo nuo parako išbirimo ir sudrėkimo.
 • su kulkos pakaitalu – Vietoj kulkos tūtelės kakliuke įstatytas kulkos pavidalo pakaitalas, paprastai lengvo plastiko kulka, kuri iššauta suyra ir didesniu nuotoliu nuo vamzdžio nukauti negali.
Tuštieji pistoletų šoviniai, paruošti varžyboms

Tuščiųjų šovinių paskirtis redaguoti

 • kovinių šūvių imitacija – naudojami istorinės rekonstrukcijos renginiuose, teatre ir filmuose, kareivių mokymuose;
 • signalizavimui – tam jie naudojami startiniuose pistoletuose;
 • saliutavimui – tuščiais šoviniai šaudoma atiduodant pagarbą kariškių laidojimo ritualuose;
 • sporte – šaudymui į taikinius iš mažo nuotolio. Pvz., Cowboy Mounted Shooting.
 • iššauti šautuvinėms ar ašarinėms granatoms – naudojami šautuvuose su šautuviniais granatsvaidžiais granatai išsviesti. Kai kurie šautuviniai granatsvaidžiai naudoja netuščius šovinius su kulkomis, bet tam jie turi kulkų gaudykles.
 
Vinių pistoleto tuštieji šoviniai

Specializuoti tuštieji šoviniai naudojami statybiniuose vinių pistoletuose, kuriuose šovinio parako energija panaudojami viniai įkalti. Tokie šoviniai paprastai neturi varianto su kulkomis. Specialios vinys šiais pistoletais gali būti įkalamos į mūro ar betono sieną.

Ypatumai redaguoti

Kariniai tuštieji šoviniai paprastai naudojami su ant ginklo uždedamu tuščiųjų šovinių adapteriu (angl. blank-firing adaptor), kuris dalinai pertveria vamzdį ir taip užtikrina jame didesnį parako dujų slėgį, kad jo pakaktų pertaisymo mechanizmui suveikti. Jei tuštieji šoviniai yra ne užvalcuotu kakliuku, o su kulkos pakaitalu, adapteris jį suardo lekiantį vamzdžiu.

Filmuojant kino filmus paprastai naudojami specialūs šaulių ginklai, skirti šaudyti tuščiaisiais šoviniais, kurių neįmanoma užtaisyti koviniais šoviniais, kad padidinti šių ginklų naudojimo saugumą. Naudojimui teatruose sukurti specialūs tuštieji šoviniai 5-in-1. Šie šoviniai tinka naudoti kelių dažniausių kalibrų ginkluose.

Lygiavamzdžiai šautuvai Mossberg 500 gali iššauti specialų tuščią šovinį, kuris leidžia išsviesti lengvą lyną, skirtą lynams perduoti jūros gelbėjimo operacijose. Lynas nusviedžiamas iki 100-200 m.

Kai kuriose greitatraukos varžybose naudojami specialiai paruošti tuštieji šoviniai, turintys specialų šaunamąjį užtaisą. Virš kapsulės yra pirmasis plonas sparčiai degančio pistoletinio parako sluoksnis, virš kurio sluoksnis lėčiau degančio šautuvinio bedūmio parako. Iššovus tokį tuščiąjį šovinį pirmiausia padegamas pistoletinis sparčiai degantis parakas, kuris padega lėtai degantį šautuvinį paraką ir išsviedžia jį iš vamzdžio. Šautuvinis parakas, išsviestas iš vamzdžio, nulekia kelis metrus, kol visiškai sudega, bet jo pakanka, kad susprogdintų varžybose naudojamus pripūstus oro balionėlius. Kitas panašios paskirties šovinių, naudojamų varžybose bei treniruotėse, pavyzdys yra šoviniai su parafininėmis kulkomis.

Pasakojama, kad tuščiu šoviniu užtaisomas vieno šaulio šautuvas mirties bausmės vykdymo sušaudant komandoje, kad kiekvienas šaulys galėtų pagalvoti, kad ne jis nušovė pasmerktąjį mirčiai. Ši tradicija atsirado dar laikais, kai buvo šaudoma pro žiotis užtaisomomis muškietomis. Tuomet vieną muškietą užtaisydavo vien paraku be kulkos.[1][2][3]

Sauga redaguoti

 
Nagano šoviniai (dešinėje) turi tūtelėje paslėptas kulkas, tad gali pasirodyti kaip tuštieji.

Tuštieji šoviniai kartais suteikia netikrą saugumo jausmą. Nors tuštieji šoviniai neturi kulkų, tačiau reikia laikytis tų pačių saugos taisyklių kaip ir su koviniais šoviniais. Žinomi keli atvejai, kai šūviai tuščiais šoviniais iš arti sunkiai sužeidė ar net nušovė.

Tuštieji šoviniai neretai turi popierinį, medinį ar plastikinį kamštį, kuris tūtelėje sulaiko paraką, kad šis neišbirtų. Toks kamštis, iššautas iš arti, gali padaryti rimtą ar mirtiną žaizdą, o iš vidutinio nuotolio nubrozdinti ar padaryti mėlynę. Kitas pavojus yra vamzdžio liepsna – iš vamzdžio žiočių labai dideliu greičiu išlekiančių karštų parako dujų čiurkšlė. Arti esantiems ši čiurkšlė gali padaryti rimtos žalos. Tokiu principu veikia gynybai nuo ryklių ar krokodilų skirti lazdos pavidalo įtaisai ryklialazdės (angl. powerhead, kitaip dar angl. bang stick, shark stick), šaunantys tuščiu šoviniu. Kadangi prieš šaunant šis įtaisas įremiamas į ryklio ar krokodilo kūną, dujų čiurkšlė smarkiai sužeidžia ar nukauna gyvūną.

Tuščiųjų šovinių pavojus dar padidėja, jei ginklo vamzdyje būna kokia šiukšlė, kurią šūvio metu dujos išsviedžia lyg kulką, paprastai beveik kulkos greičiu.

Kitas žalos variantas yra ausų pažeidimas dėl šūvio garso, jei iššaunama netoli galvos.

Savotiškai pavojingi naganų šoviniai 7,62×38 mm R, kadangi juose kulka būna paslėpta tūtelės viduje, tad gali pasirodyti, kad šie šoviniai yra tuštieji.

Mirties atvejai redaguoti

Rizikos grupė yra aktoriai, filmavimo metu naudojantys ginklus su tuščiaisiais šoviniais. Nuo jų yra žuvę keli aktoriai:

 • Brandon Lee buvo nušautas, kai filmuojant filmo sceną ginklas su tuščiaisiais šoviniais vamzdyje iš anksčiau turėjo įstrigusią kulką. Iššovus tuščiąjį šovinį įstrigusi kulka išlėkė ir nušovė aktorių. Tardymo ir teismo bylos medžiaga liudija, kad ginklą užtaisinėjo ne specialistas, kuris reikiamai nepatikrino ginklo, tad pirmas šūvis pasirodė mirtinas.[4]
 • Jon-Erik Hexum netyčia nusišovė, kai filmavimo pertraukos metu prie galvos prikišo .44 Magnum kalibro revolverį, kuriame buvo likęs vienas tuščiasis šovinys, ir nuspaudė nuleistuką. Galinga parako dujų čiurkšlė pramušė kaukolę, o kaulo skeveldros prasiskverbė giliai į smegenis. Aktorius mirė po keleto dienų.[5]


 

Nuorodos redaguoti

 1. William Schabas (1996). The death penalty as cruel treatment and torture. UPNE. p. 178. ISBN 1-55553-268-3.
 2. Robert L. Kimberly, Ephraim S. Holloway (1897). The Forty-first Ohio Veteran Volunteer Infantry in the War of the Rebellion. R. W. Smellie. p. 19.
 3. Under the Red Patch. Sixty Third Pennsylvania Volunteers Regimental Association. 1908. p. 44.
 4. Welkos, Robert W. (April 1, 1993). "Bruce Lee's Son, Brandon, Killed in Movie Accident". The Los Angeles Times. Nuoroda tikrinta 2010-12-07.
 5. A. Giese "Head injury by gunshots from blank cartridges", Surgical Neurology, Volume 57, Issue 4, Pages 268-277