Truveras

Truveras (pranc. trouvère) – viduramžių Šiaurės Prancūzijos klajojantis dainius.

Truverai klajojo su kryžiaus žygių dalyviais ir kūrė kurtuazinę meilės lyriką, kurioje riterio ir Puikiosios Damos santykiai primena kryžiuočio ir Dievo santykius. Meilės lyrika truverai reiškė riterių religinius jausmus.

Žymiausias truveras – Kretjenas de Trua, rašęs ir riterių romanus. Jis sakmes ir legendas apie karalių Artūrą pavertė romanais: „Erekas ir Enida“, „Lanselotas, arba Vežėčių riteris“, „Iveinas, arba Liūto riteris“, „Persivalis, arba Šventojo Gralio istorija“.