Trita – labai sena Vedų dievybė. Jau „Rigvedoje“ jo kultas ir mitologija pavaizduoti kaip nykstantys, o jų kilmė neaiški. Vedose viena jo funkcijų nuodėmių atleidimas ir kaltės prisiėmimas.

Minimas Indros pergalėje prieš Vritrą.

"Niekas nežino tikrosios šios būtybės, gimusios pirmapradžiuose vandenyse, kilmės, ir jos buveinė tolima ir niekam nežinoma. Bet ten, į slėpiningąją ir tolimąją Tritos buveinę maldomis nutremiamas visas blogis ir nuodėmės, ten išsidangina visos teisuolių negandos ir ligos, ir blogi sapnai. Dievas Trita atleidžia nuodėmes nemirtingiesiems ir mirtingiesiems, prisiimdamas visas kaltes ir visokį blogį."

Šaltiniai Keisti

  • Cituota iš „Senovės Indijos mitai“/E. Tiomkinas, V. Ermanas.- Vilnius, 1998.- p.48; 353.