Trigonometrinės funkcijos

Trigonometrinė funkcija – viena iš funkcijų sin x, cos x, tg x, ctg x, sec x ir csc x, kurios argumentas x yra kampas.

Trigonometrinių funkcijų grafikai: sinusas, kosinusas, tangentas, kotangentas, sekantas, kosekantas

Viena pagrindinių šių funkcijų savybių yra jų periodiškumas, tačiau ne kiekviena periodinė funkcija, kurios argumentas yra kampas, yra trigonometrinė funkcija. Pavyzdžiui, funkcija nėra trigonometrinė funkcija.

Trigonometrinių funkcijų pagrindinių reikšmių lentelė Keisti

  0° (0 rad) 30° (π/6) 45° (π/4) 60° (π/3) 90° (π/2) 180° (π) 270° (3π/2) 360° (2π)
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Trigonometrinių funkcijų reikšmės nestandartiniams kampams Keisti

               
               
               
               
               

 

 , kur   .

 , kur   .

Trigonometrinių funkcijų savybės Keisti

Pagrindinės lygybės Keisti

Kadangi sinusas ir kosinusas yra atitinkamai taško, atitinkančio kampo α apskritimą, ordinatė ir abscisė, tai pagal Pitagoro teoremą:

 

Abi šios lygties puses padalijus iš sinuso kvadrato arba kosinuso kvadrato, gaunama:

 
 

Periodiškumas Keisti

Funkcijos  ,  ,   ir   yra periodinės funkcijos su periodu   . O funkcijos   ir   yra periodinės su periodu  

Lyginės ir nelyginės funkcijos Keisti

Kosinusas yra lyginė funkcija, nes

 

Sinusas yra nelyginė funkcija, nes

 

Tangentas ir kotangentas yra nelyginės funkcijos, t. y.