Lietuvos Respublikos trišalė taryba

(Nukreipta iš puslapio Trišalė taryba)

Lietuvos Respublikos trišalė taryba (LR trišalė taryba) - socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių - centrinių (respublikinių) profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir LR Vyriausybės atstovų - sudaryta institucija (LR DK 45 str. 1 d.)[1].

VeiklaKeisti

Trišalė taryba gali sudaryti trišalius susitarimus dėl darbo santykių ir su jais susijusių socialinių bei ekonominių sąlygų ir susitarimo šalių tarpusavio santykių reglamentavimo. Trišalės tarybos susitarimai LR Ministro Pirmininko potvarkiais skelbiami „Valstybės žiniose“ ir įsigalioja Vyriausybės nutarimams nustatyta tvarka. Profesinių sąjungų bei darbdavių organizacijų ir Vyriausybės atstovai turi suteikti Trišalei tarybai būtiną informaciją svarstomais klausimais.

Trišalės tarybos funkcijas, teises, sudarymo, darbo organizavimo tvarką nustato Trišalės tarybos nuostatai. Juos tvirtina šalys. Trišalės tarybos nuostatai keičiami bei papildomi tokia pačia tvarka. Trišalės tarybos nuostatai, jų papildymai bei pakeitimai įsigalioja juose nustatyta tvarka. Trišalės tarybos nuostatai, jų papildymai ir pakeitimai skelbiami „Valstybės žiniose“.

ŠaltiniaiKeisti

  1. LR darbo kodeksas (2009-12-21 redakcija)