Trečiasis dragūnų Geležinio Vilko pulkas

Trečiasis dragūnų Geležinio Vilko pulkas, Dragūnų pulkas, Geležinio Vilko pulkas – 19201940 m. Lietuvos kariuomenės lengvosios kavalerijos karinis dalinys.

Lietuvos prezidentas Tauragės dvare III dragūnų Geležinio vilko pulkui 1937 m. rugpjūčio 15 d. įteikia vėliavą. Iš kairės: vidaus reikalų ministras Julius Čaplikas, kariuomenės vadas Stasys Raštikis, krašto apsaugos ministras Stasys Dirmantas, prezidentas Antanas Smetona, brigados generolas Kazys Tallat-Kelpša.

Istorija redaguoti

Pulko pradžia – 1920 m. spalio mėn. pradėta formuoti savanorių raitelių šimtinė „Geležinis Vilkas“. 1920 m. lapkričio mėn. ji performuota į 3-ąjį raitelių „Geležinio Vilko“ pulką. 1921 m. sausio mėn. – 1923 m. kovo mėn. pulkas saugojo demarkacinę linija su Lenkija. 1922 m. balandžio 1 d. gavo oficialų vardą „3-asis dragūnų Geležinio Vilko pulkas“. Pulke tarnavęs Kazys Binkis parašė eiles populiariam „Geležinio Vilko maršui“.

Dragūnais kavaleristai pavadinti prisimenant garbingą lietuvių dragūnų pulkų ir eskadronų istoriją. Taip vadinosi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raitosios gvardijos pulkas ir keturi samdytos kariuomenės dragūnų pulkai, kuriuose 1650 m. buvo 1,660 karių, Prūsijos kariuomenės Lietuvos dragūnų pirmasis pulkas, įsteigtas 1717 m. ir 1917 m. pabaigoje – 1918 m. pavasarį Rusijos kariuomenėje buvęs Valkos lietuvių dragūnų divizionas, kuriame buvo du eskadronai.

Pulkas 1924 m. sausio mėn. buvo išformuotas, bet 1935 m. gegužės mėn. iš naujo suformuotas iš kai kurių 1-ojo ir 2-ojo kavalerijos pulkų eskadronų ir pavadintas 3-uoju kavalerijos pulku.

1936 m. birželio 4 d. grąžintas oficialus vardas. 1937 m. rugpjūčio 15 d., pulko šventės dieną, pulkui iškilmingoje rikiuotėje įteikta vėliava su įrašu „Kovon dėl Lietuvos laisvės ir garbės“. 1939 m. pulkas dalyvavo Lietuvos kariuomenės žygyje į Vilnių, vėliau priklausė Vilniaus įgulai. Tuo metu pulkas turėjo 4 raitelių, 1 kulkosvaidžių, 1 technikos eskadronus ir šarvuočių būrį.

Pulko dislokacijos vietos keitėsi, buvo: Aukštoji Panemunė (Kaunas), Raudondvaris, Utena, Vilkaviškis, Anykščiai, Tauragė (ilgiausiai), Klaipėdos kraštas, Vilnius.

Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 25 d. pulkas pavadintas 3-uoju dragūnų pulku, 1940 m. rugpjūčio mėn. išformuotas.[1]

Pulko vadai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Vytautas JasulaitisTrečiasis dragūnų Geležinio Vilko pulkas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. V (Dis-Fatva). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. - 115 psl.

Nuorodos redaguoti