Trakų rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Trakų rajono savivaldybės tarybaTrakų rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindasKeisti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 27 sumažintas Trakų rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

RinkimaiKeisti

Rinkimuose dalyvavusios partijosKeisti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 4749 7
11 Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA) 3993 6
3 Lietuvos centro sąjunga (LCS) 2880 4
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 2619 4
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 1926 3
13 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 1434 2
15 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 840 1
1 Respublikonų partija 302 0
5 Tautos pažangos partija 294 0

Tarybos nariaiKeisti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Albertas Amšiejus TSLK 1
Viktoras Valiušis TSLK 2
Rimvydas Raimondas Survila TSLK 3
Juozas Janonis TSLK 4
Vytautas Paškauskas TSLK 5
Vytautas Monkevičius TSLK 6
Violeta Gedminaitė TSLK 7 iki 1995 m. liepos 20 d.
Vytautas Skirka TSLK 8 nuo 1995 m. liepos 20 d.
Henrik Jankovski LLRA 1
Jan Zachaževski LLRA 2
Janina Kondratovič LLRA 3
Zenonas Kuzborskis LLRA 4
Teodor Linkevič LLRA 5 iki 1995 m. gruodžio 15 d.
Vitold Trombačik LLRA 6 iki 1995 m. liepos 20 d.
Jadvyga Samuilova LLRA 7 nuo 1995 m. liepos 20 d.
Marija Golubovska LLRA 8 nuo 1995 m. gruodžio 15 d.
Petras Vyrmantas Mockus LCS 1
Danutė Aleksiūnienė LCS 2 iki 1995 m. liepos 20 d.
Kęstutis Vaitukaitis LCS 3 iki 1996 m. lapkričio 26 d.
Romutė Nargelienė LCS 4
Vytautas Jonas Džiovalas LCS 5 nuo 1995 m. liepos 20 d.
Viktoras Švermickas LCS 6 nuo 1996 m. lapkričio 26 d.
Jonas Grybauskas LDDP 1
Ramūnas Plerpa LDDP 2
Antanas Tervydis LDDP 3
Gintautas Laukaitis LDDP 4
Stasys Pilikauskas LKDP 1
Lionginas Janaudis LKDP 2 iki 1996 m. vasario 27 d.
Kazys Algimantas Lisauskas LKDP 3
Juozas Michalkevičius LKDP 4 nuo 1996 m. vasario 27 d.
Zenonas Jonas Rudys LVP 1
Timofejus Rusakovas LVP 2
Vytautas Mikalauskas LSDP 1

VeiklaKeisti

Rajono meru išrinktas Kęstutis Vaitukaitis, jo pavaduotoju Lionginas Janaudis. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Saulius Raščiauskas.

NuorodosKeisti