Tomas Ferdinandas Žilinskas

Tomas Ferdinandas Žilinskas (1840 m. sausio 19 d. – 1925 m.) – Lietuvos pedagogas, Veiverių mokytojų seminarijos patriarchas.

Paminklas Veiveriuose

Biografija

redaguoti

Baigė Suvalkų berniukų gimnaziją ir 37 metus išdirbo Veiverių mokytojų seminarijoje. Atliko didelį švietiejišką darbą Lietuvai pačiu didžiausiu sunkmečiu, pasiaukojančiai dirbęs spaudos ir lietuviško žodžio draudimo laikais. Anot Jono Jablonskio, tai buvo „didysis Lietuvos mokytojų patriarchas, auklėtojas ir žadintojas, mokėjęs sunkiausiomis aplinkybėmis dirbti savo krašte“. Jo vardu pavadinta vidurinė mokykla (dab. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija).

Sūnus Tomas ŽilinskasRomos katalikų kunigas, tautosakininkas ir kalbininkas.

Nuorodos

redaguoti