Tokamakas

Tokamak yra riestainio formos, magnetinį lauką sukuriantis įrenginys, skirtas plazmos sulaikymui. Terminas tokamak yra vertinys iš rusų trumpinio Токамак (Тoроидальная Кaмера с Мaгнитными Катушками - riestainio formos talpa magnetinio lauko ritėse). Įrenginys 1950 m. buvo išrastas Tarybų Sąjungos fizikų Igorio Tamo (Тамм, Игорь Евгеньевич) ir Andrejaus Saharovo (Caxarов, Андрей Дмитриевич), vadovaujamų Atominės Energijos Instituto Maskvoje akademiko Levo Arcimovičiaus (Арцимович, Лев Андреевич) ir 1968 m. išbandytas Novosibirske.