Tlalokas

Tlalokas actekų mitologijojelietaus dievas. Ketvirtas pagal svarbą, archajiškas dievas.

Tlalokas

Itin svarbus žemdirbiams, ankstesnis už Huicilopočtlį. Buvo labai daug Tlalokų, kurie valdė visus vandens išteklius.

Tlaloko žmona Čalčiuitlikuė – upių ir ežerų deivė. Jo sesuo Čikomekoatlė (Septynios gyvatės) – derliaus deivė.