Tikrieji komunistai

Tikrieji komunistai (rus. „Истинные коммунисты“) – pirmoji iš žinomų jaunimo pogrindinių komunistinių antistalinistinių tarpukario organizacijų. Ji veikė 1940 m. Džalal-Abade, Kirgizijos TSR.

Istorija redaguoti

1940 m. spalį vyresnieji Džalal-Abado Nr. 1 mokyklos mokiniai Ivanas Jacukas ir Jurijus Šokkas suorganizavo būrelį, pavadinimu „Tikrieji komunistai". Prie jo prisijungė ir kiti dešimtos klasės mokiniai. Ivanas Jacukas, Jurijus Šokkas, Aleksandras Jelinas, Šamilis Gubaidulinas ir Kamilis Salachutdinovas, sudarę būrelio branduolį, nagrinėjo Stalino įkurtą režimą TSRS ir laikė jį kontrrevoliuciniu. Išsikėlė sau tikslą kovoti prieš partiją ir vyriausybę, norėdami grįžti prie marksizmo, neiškraipyto asmens kultu. Iš čia ir kilo jų pavadinimas.

Pagal socialinę kilmę Aleksandras Jelinas ir Ivanas Jacukas buvo iš valstiečių, Šamilis Gubaidulinas ir Kamilis Salachutdinovas – iš tarnaujančiųjų, o Jurijus Šokkas – iš darbininkų šeimos. Be to, Šokko tėvas 1937 m. buvo represuojamas, o motina 1938 m. buvo iškeldinta iš Leningrado.

Veikla redaguoti

Būrelis pradėjo rengti susirinkimus, kur ne tik tarėsi dėl priemonių prieš vyriausybę ir TSKP, grupės veiklos planų, bet ir nagrinėjo marksizmo klasikus. Būrelis palaipsniui įtraukdavo į savo veiklą mokyklos mokinius. Tačiau po antitarybinių agitacinių lapelių platinimo, 1940 m. gruodžio 19 d. buvo areštuoti Ivanas Jacukas, Jurijus Šokkas ir Aleksandras Jelinas. Po 4 dienų areštavo Šamilį Gubaduliną, o Kamilį Salachutdinovą – 1941 m. sausio 26 d.

Nuosprendis redaguoti

  • Už „kontrrevoliucinio" būrelio sukūrimą, dešimtos klasės mokiniai Ivanas Jacukas ir Jurijus Šokkas buvo nuteisti 10 m., netekdami rinkimų teisės 5 m.
  • Jų draugai – Aleksandras Jelinas ir Šamilis Gubaidulinas nuteisti 8 m., netekdami rinkimų teisės 3 m.
  • Kamilis Salachutdinovas buvo nuteistas 6 m., netekdamas rinkimų teisės 2 m.

Nuorodos redaguoti