Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas - katalikiškas sambūris, organizacija, gynusi katalikų teises Lietuvoje.

Istorija redaguoti

1978 m. lapkričio 13 d. įkurtas Lietuvos katalikų komitetas, kurio tikslas buvo atkreipti visuomenės dėmesį į tikinčiųjų diskriminavimą. Į komitetą įėjo kunigai Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Vincentas Vėlavičius ir Juozas Zdebskis, vėliau prisijungė Leonas Kalinauskas, Vaclovas Stakėnas, Algimantas Keina ir Kazimieras Žilys.[1] Apie komiteto įkūrimą buvo pranešta užsienio žurnalistams lapkričio 22 d. Maskvoje, privačiame bute, vykusioje spaudos konferencijoje. Komitetas bendradarbiavo su Maskvoje įkurtu Krikščionių komitetu tikinčiųjų teisėms ginti, jo dokumentai buvo skelbiami „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje“.

1983 m. kunigai A. Svarinskas ir S. Tamkevičius buvo suimti, tačiau komitetas buvo atkurtas pogrindyje. Jo nariais buvo kunigai Juozas Zdebskis, Jonas Boruta, Petras Dumbliauskas, Gvidonas Dovidaitis ir Antanas Gražulis.[1]

Išnašos redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  • Kęstutis Žemaitis „Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija“, Kaunas, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006, ISBN 9955-12-153-X