The Lithuanian Review

„The Lithuanian review“ (liet. Lietuvos apžvalga) – laikraštis anglų kalba, ėjęs kas 2–4 savaites 19901991 m. Vilniuje. Išleista 10 numerių, iš jų 9 numeriai – 1990 m. Tiražas – 3000 egz. Neskaitant nedidelio skaičiaus leidinio prenumeratorių užsienyje, kiti egzemplioriai būdavo veltui dalinami Aukščiausioje Taryboje bei kitur, kur lankydavosi ar apsistodavo užsienio korespondentai ar šiaip užsieniečiai. Leidinį įsteigė ir leido UAB „Atgimimas“ ir UAB „Gimtasis kraštas“. Laikraštyje buvo spausdinami įvairūs analitinio pobūdžio ir apžvalginiai rašiniai užsieniui apie gyvenimą Lietuvoje. Paskutinių keturių numerių redaktorius buvo Arvydas Sabonis, prieš tai dirbęs „Mokslo“ leidykloje vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju.

Laikraščio 2–as numeris, išleistas 1990 m. kovo 2 d.

Istorija redaguoti

Leidinio pasirodymą inicijavo Kanados lietuviai, atvažiavę į išsilaisvinusią tėvų žemę skleisti laisvą žodį. Viena iš pirmųjų, vadovavusių laikraščio leidybai, buvo Karla Gruodis. Redakcijos kolektyvo sutelkimu rūpinosi žurnalistai Algimantas Čekuolis ir Liubov Čiornaja, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio leidinio rusų k.Soglasije“ redaktorė. Ji tvarkė ir „The Lithuanian review“ finansinius, spausdinimo bei platinimo reikalus. Maketavimo darbai buvo atliekami „Atgimimo“ redakcijoje. Nuolatinių darbuotojų nebuvo: patys ar su draugų pagalba ieškodavo medžiagos, versdavo, peržiūrėdavo angliškus tekstus, skaitydavo korektūras.

1991 m. laikraščio leidyba buvo sustabdyta dėl lėšų stygiaus. Paskutinis numeris išleistas 1991 m. sausio 19 d. Jis buvo skirtas Sausio 13-ajai (Laisvės gynėjų dienai).

Išleisti numeriai redaguoti

1990 m.

  1. Vasario 15 d.
  2. Kovo 2 d.
  3. Kovo 23 d.
  4. Balandžio 13 d.
  5. Gegužės 11 d.
  6. ...
  7. Spalio 31 d.
  8. Lapkričio 21 d.
  9. Gruodžio 23 d.

1991 m.

  1. Sausio 19 d.

Taip pat skaitykite redaguoti

Nuorodos redaguoti

Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 302 psl.