The Legend of Zelda

The Legend of Zelda (jap. ゼルダの伝説 = Zeruda no Densetsu) − maginės fantastikos veiksmo−nuotykių kompiuterinių žaidimų serija, sukurta „Nintendo“ dizainerių Shigeru Miyamoto ir Takashi Tezuka. Serijos plėtojimu ir leidyba daugiausia užsiima pati „Nintendo“, tačiau keletas žaidimų buvo patikėti kompanijoms „Capcom“, „Vanpool“ ir „Grezzo“. Žaidimų pagrindą sudaro veiksmo, nuotykių ir galvosūkių sprendimo elementai. „The Legend of Zelda“ yra viena žinomiausių „Nintendo“ frančizių. Bendri serijos žaidimų pardavimai 2016 m. vertinami 82 mln. vienetų.[1]

Žaidimų serijos logotipas
„The Wind Waker“ vaizdalaukis. Žaidimų metu valdomas žaliais drabužiais ir žalia, smailiakepure apsivilkęs pagrindinis herojus. Jo vardas pagal nutylėjimą yra Link, tačiau kiekviename žaidime žaidėjas gali pats pasirinkti sau patinkantį vardą ir jis vėliau pavaizduojamas žaidimo dialogų languose, pats herojus žaidimuose neištaria nei žodžio. Herojaus pagrindinės kovos priemonės yra kardas ir skydas.

Žaidimų istorija redaguoti

Priešistorė redaguoti

„The Legend of Zelda“ žaidimuose pasaulį iš chaoso sukūrė trys dievybės: galios dievybė Din − žemę, išminties dievybė Nayru − tvarką, valios dievybė Farore − pasaulio gyventojus. Palikdamos pasaulį dievybės jame paliko trijų aukso trikampių artefaktą Triforce (triguba galia). Pasak legendos, kas užvaldys Triforce artefaktą, tam atsivers galimybė įgyvendinti bet kokį savo troškimą. Tačiau, jei artefaktą užvaldęs neturės savyje balanso tarp vertybių: galios, išminties ir valios − tuomet artefaktas skils į tris dalis ir užvaldžiusiajam liks toji dalis, kurios vertybę jis vertina labiausiai. Likusios dvi dalys dėl lemties atsidurs kitų dviejų pasaulio gyventojų rankose.

 
„The Legend of Zelda“ žaidimų artefaktas Triforce − trys aukso trikampiai, suformuojantys vieną trikampį. Žaidimų eigoje Triforce gali būti net nepaminėtas, tačiau jo simbolis nuolat pasirodo aplinkoje, bei ant pagrindinių veikėjų rankų.

Pasaulį sukūrusios dievybės paliko Triforce saugoti deivei Hailijai (Hylia). Išgirdę apie artefakto galią, daugelis demonų sukilo ir vadovaujami karaliaus Demaiso (Demise) bandė jį užvaldyti. Norėdama apsaugoti artefaktą, deivė Hailija surinko išlikusius žmones į žemės plotą ir iškėlė jį į dangų paversdama skrajojančiomis salomis. Mūšį žemės paviršiuje visgi laimėjo likę pasaulio gyventojai ir demonų karalius Demaisas buvo įkalintas Užrakintoje šventovėje. Deivė, norėdama sunaikinti demonų karalių, tikėjosi panaudoti Triforce galią, tačiau būdama deive to negalėjo padaryti. Demaisas liko užrakintas, tačiau užraktas negalėjo jo išlaikyti amžinai. Hailija iškeliavo norėdama atsisakyti savo dieviškumo. Išvykdama ji paliko savo kardą su stebuklingomis galiomis įveikti blogį deivės statuloje skrajojančioje Skyloft saloje. Praėjo keli tūkstančiai metų, istorija virto legenda, salos danguje žemės gyventojų buvo pamirštos, pasaulis įgijo Hairulės (Hyrule) vardą.

Žaidimų chronologija redaguoti

Chronologiškai anksčiausias žaidimas serijoje yra „Skyward Sword“. Skyloft skrajojančiose salose gimė mergina, vardu Zelda, kuri buvo ne kas kita, kaip deivės Hailijos reinkarnacija žmogiškuoju pavidalu. Tuo metu demonų karaliaus Demaiso kalinio užraktas nusilpo ir jis vėl bandė užvaldyti pasaulį. Jis buvo įveiktas Zeldos draugo Link, įvaldžiusio Triforce ir deivės kardą. Prieš savo sunaikinimą Demaisas prakeikė Zeldą ir Link, kad jų palikuonis persekiotų jo neapykantos reinkarnacija (vėliau Ganondorf).

Po šių įvykių Zelda liko gyventi ant žemės, Hairulėje. Iš jos kilo Hairulės karalių giminė, kurios kiekvienoje kartoje dukteriai princesei buvo suteikiamas Zeldos vardas. Triforce artefaktas buvo Šviesos šventovėje, kuri savo ruožtu buvo šventojoje dimensijoje (Sacred Realm), į kurią patekimas iš Hairulės pasaulio buvo galimas tik per Laiko šventovę. Norėdami apsaugoti šį patekimą, Hairulės valdovai virš šventyklos pastatė Hairulės pilį, aplink kurią išaugo karalystės sostinė.

Chronologinė žaidimų seka: „Skyward Sword“ → „The Minish Cap“ → „Four Swords“ → „Ocarina of Time“.

Po žaidimo „Ocarina of Time“, istorija išsiskyrė į tris lygiagrečias alternatyvias laiko juostas, priklausomai nuo žaidimo pabaigos.

1. Herojui pralaimėjus: „A Link to the Past“ → „Oracle of Seasons“ ir „Oracle of Ages“ → „Link's Awakening“ → „A Link Between Worlds“ → „Tri Force Heroes“ → „The Legend of Zelda“ → „The Adventure of Link“.

2. Herojui laimėjus (vaiko era): „Majora's Mask“ → „Twilight Princess“ → „Four Swords Adventures“.

3. Herojui laimėjus (suaugusiojo era): „The Wind Waker“ → „Phantom Hourglass“ → „Spirit Tracks“.

Žaidimų veiksmas vyksta ne vien Hairulės pasaulyje, kai kuriuose laikmečiuose Hairulės karalystė buvo sunaikinta, skiriasi Hairulės žemėlapiai. Iš herojų visuose žaidimuose pasikartoja tik Link ir Zelda (išskyrus „Tri Force Heroes“ ir „Majora's Mask“, pastarajame pasirodo tik trumpai).

Žaidimų eiga redaguoti

Beveik kiekvieno serijos žaidimo istorija atsikartoja ta pati. Princesė, vardu Zelda, pagrobiama, o žaidėjas perima jaunuolio Link vaidmenį ir jam tenka gelbėti princesę, o kartais ir visą pasaulį nuo piktojo burtininko. Didžioji dalis žaidimų vyksta Hairulės pasaulyje, kurio kai kurios vietovės nuolat pasikartoja − Hairulės pilis ir miestas, Hailijos ežeras, Kakariko kaimas, Hairulės lyguma. Pagrindinė rasė žaidime, iš kurios kilę ir Zelda, ir Link − hailijanai, labai panašūs į žmones, išsiskiria smailomis ausimis. Kitos rasės: goronai − kalnų gyventojai, zoros − vandens gyventojai, kokiri − miško gyventojai. Žaidimuose pasirodo fėjos, goblinai ir įvairių kitų rasių būtybės. Pokalbiai tarp veikėjų vaizduojami dialogo languose.

Žaidimo eiga apjungia veiksmo, nuotykių, vaidmenų ir galvosūkių žaidimų žanrus. Pereinant žaidimo lygius reikia įveikti daugelį galvosūkių ir nugalėti kiekvieno lygio pabaigoje esantį bosą. Pereinant lygius reikia pasinaudoti įvairiais sugebėjimais: kautis kardu, šaudyti lanku, maskuotis, o kai priešininkai per stiprūs − nuo jų tenka bėgti. Tą dar labiau paįvairina sinchroniškai išdėliotos tai dingstančios, tai atsirandančios kliūtys arba tik labai trumpas atsikartojantis momentas, kada priešas tampa pažeidžiamu, todėl tenka pirmiausia išvengti jo smūgių judant į šalis ir atgal, o pasinaudojus ritmiškai atsirandančia akimirka, smogti. Tą pagyvina elektroninė muzika puikiai suderinta su žaidimo veiksmu.

 
„The Legend of Zelda“ žaidimų pinigai − rupijos, yra vaizduojamos įvairiaspalvių kristalų pavidalu. Kiekvienos spalvos kristalas atitinka tam tikrą rupijų vertę.
 
„Twilight Princess“ žaidimo vaizdalaukis − Hairulės lyguma. Kairėje, viršuje vaizduojamas herojaus sveikatos širdelių konteinerių rezervas, kairėje − permatomas Hairulės žemėlapis su herojaus pozicija jame. Dešinėje viršuje vaizduojamos pasirinktos klavišų funkcijos − lankas, pagalbininko Midnos iššaukimas ir bumerangas.

Kartais tenka spręsti galvosūkius ar žaisti kaip RPG, bet apibendrintai galima sakyti, kad žaidimas tiesiog reikalauja greitos reakcijos ir veiksmų planavimo. Daugumą itin gudriai sukurtų „Legend of Zelda“ valdymo ir eigos elementų perėmė kiti žaidimai. Kartais „Legend of Zelda“ stilius įvardinamas kaip atskiras žaidimų žanras Bounding ir jis puikiai žinomas net „StarCraft“ mėgėjų kurtuose lygiuose. Žaidimų veiksmas vyksta tiek atviroje vietovėje, tiek požemiuose, pilyse−šventyklose.

Žaidimų elementai:

 • Rupijos − žaidimuose naudojamas piniginis vienetas, už kuriuos galima apsipirkti parduotuvėse;
 • Sveikatos širdelės − jos atstato herojaus sveikatos rezervą. Pametamos nugalėtų priešininkų, randamos puodynėse, žolėje ir pan. Herojus žaidimą pradeda su sveikatos širdelių 3−4 konteinerių rezervu, kurį žaidimo eigoje gali praplėsti iki apie 20 (priklauso nuo atskiro žaidimo ir kiek jų randama).
 • Žolės pjovimas − vienas iš būdingų serijos bruožų. Su savo kardu Link gali šienauti žolės plotus ir juose randamos mažos vertės rupijos, sveikatos širdelės.
 • Skrynios − herojaus Link ginklai, aksesuarai, raktai, sveikatos širdelių konteineriai ir vertingesnės rupijos randamos skryniose. Vertingiausiems objektams skirtos didelės ir prabangiai atrodančios skrynios, mažesnės vertės objektams − mažesnės skrynelės. Nebūtinos žaidimo eigai skrynios yra išslapstytos žaidimo erdvėje.
 • Minižaidimai − be pagrindinės istorijos vystymo gijos, žaidimuose herojus gali žaisti įvairių minižaidimų ir vykdyti šalutines misijas, niekaip nesusijusias su istorija. Kai kuriems minižaidimams žaisti reikalinga sumokėti rupijomis. Atlikus užduotis herojus būna kuo nors apdovanojamas.
 • Aksesuarai − žaidimo eigoje randami ar įgyjami įvairūs aksesuarai, ginklai (bumerangas, svaidyklė, stebuklingi batai, lempa ir kt.). Kai kurie jų žaidimuose pasikartoja, o kai kurie yra unikalūs. Norint panaudoti aksesuarą, reikia jį priskirti kuriam nors funkciniam žaidimų pultelio klavišui, kurių kiekis paprastai yra 4. Kai kurie aksesuarai yra būtini pereiti kai kuriuos žaidimo lygius (pavyzdžiui, tik su geležiniais batais Link gali nusileisti į ežero dugną), o kai kurie yra tik pagalbiniai (pavyzdžiui, žiūronas).
 • Muzikos instrumentai. Vienas iš būdingų objektų rūšių žaidimų serijoje. Išgaudamas nesudėtingas melodijas su jais Link gali atlikti tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui, su švilpyne išsikviesti arklį ar paukštį („Twilight Princess“), nukreipti vėją („The Wind Waker“).
 • Herojaus palydovas. Daugelyje žaidimų Link lydi palydovas, kuris nuolat komentuoja situaciją, padeda patarimais ir daro tai pagal žaidimo užprogramavimą. Herojus taip pat turi galimybę aktyvuoti papildomus komentarus valdiklio mygtuko pagalba. Kai kurie palydovai (Midna iš „Twilight Princess“) sulaukė teigiamo įvertinimo, o kai kurie pagarsėjo įkyrumu (Navi iš „Ocarina of Time“ ir Fi iš „Skyward Sword“).

Serijos žaidimai redaguoti

Visus pagrindinės serijos žaidimus platino „Nintendo“ ir visus sukūrė „Nintendo“, išskyrus „The Minish Cap“, „Oracle of Seasons“ ir „Oracle of Ages“, kurie buvo sukurti „Capcom“. 1998 m. žaidimas „Ocarina of Time“ tapo pirmuoju 3D grafikos žaidimu serijoje.

Pagrindinės serijos žaidimai:

 
Cosplay žaidimo „Majora's Mask“ tema, iš kairės Mažoros kaukė, Zelda ir Link

Kiti žaidimai:

 • 1993: Link: The Faces of Evil (Philips CD-i platformai, vienas iš blogiausių serijos žaidimų)
 • 1993: Zelda: The Wand of Gamelon (Philips CD-i platformai, vienas iš blogiausių serijos žaidimų)
 • 1994: Zelda's Adventure (Philips CD-i platformai)
 • 2007: Link's Crossbow Training (Wii konsolei, šaudyklinis žaidimas)
 • 2011: The Legend of Zelda: Four Swords Anniversary Edition (Nintendo DSi platformai, tarptinklinis žaidimas)
 • 2014: Hyrule Warriors (Wii U, N3DS platformoms, naudoja „Dynasty Warriors“ žaidimų valdymo mechaniką)

Kritikų įvertinimas redaguoti

„The Legend of Zelda“ yra viena iš aukščiausiai kritikų įvertintų kompiuterinių žaidimų serijų. Pagal metacritic.com suvestinę „Ocarina of Time“ su 99/100 vidurkiu yra aukščiausiai įvertintas visų laikų žaidimas[2], pagal gamerankings.com suvestinę su 97.54% vidurkiu − antras aukščiausiai įvertintas.[3] Abiejų suvestinių duomenimis 2015 m. „Twilight Princess“ buvo antras palankiausiai įvertintas žaidimas serijoje po „Ocarina of Time“.

Keletas serijos žaidimų nuolat minimi geriausių visų laikų kompiuterinių žaidimų sąrašuose:

Išnašos redaguoti

Šaltiniai redaguoti