Tetutė – satyriszkas laiszkelis iszeinantis nepaskirtais laikais / für die Redaktion verantwortlich Kr. Funkat, leistas 18911893 m. Bitėnuose, Tilžėje.

Pirmojo laikraščio „Tetutė“ numerio viršelis

Istorija redaguoti

Pirmasis lietuvių satyrinis laikraštis; ėjo nereguliariai. Leido ir redagavo Martynas Jankus. Bendradarbiavo J. Penčiukas, Jonas Šliūpas. Vieni straipsniai spausdinti lotyniškomis, kiti gotiškomis raidėmis. Spausdino M. Jankaus spaustuvė Tilžėje. Išėjo 13 numerių. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 517 psl.

Nuorodos redaguoti