Termodinaminė sistema

Termodinaminė sistema – tiksliai apibrėžtas makroskopinis regionas visatoje, dažnai dar vadinamas fizikine sistema, kuris yra tyrinėjamas remiantis termodinamikos principais. Visa erdvė aplink termodinaminę sistemą vadinama aplinka. Sistemą nuo aplinkos atskiria ribos, kurios gali būti tariamos arba realios, bet jos apsprendžia baigtinį tūrį. Darbo, šilumos ar medžiagos mainai sistemoje vyksta tarp ribų. Termodiminės sistemos yra dažnai klasifikuojamos pagal tai, kas yra praleidžiama per jos ribas.

Termodinaminę sistemą apibūdina ir apsprendžia termodinaminiai parametrai, susieti su sistema. Parametrai yra matuojami makroskopiniai dydžiai, tokie kaip tūris, slėgis, temperatūra, elektrinis laukas ir t. t.

Termodinaminių parametrų rinkinys, kuris unikaliai apibrėžia sistemą yra vadinamas sistemos termodinamine būsena. Sistemos būsena yra išreiškiama funkcine priklausomybe, būsenos lygtimi, tarp jos parametrų. Sistema yra termodinaminėje pusiausvyroje, kai sistemos būsena nesikeičia bėgant laikui.

Atvira sistema

redaguoti

Atviroje sistemoje medžiaga gali judėti pirmyn ir atgal tarp sistemos ribų. Pirmasis termodinamikos dėsnis atviroms sistemos teigia: vidinės energijos padidėjimas yra lygus energijos kiekiui, kuris buvo pridėtas, kai medžiaga pateko į vidų ir įkatus, minus kiekiui medžiagos, kuris buvo prarastas medžiagai išėjus iš sistemos ir buvo atliktas sistemos darbas. Jo matematinė išraiška:

 

kur Uin yra vidinės energijos vidurkis patekęs į sistemą, o Uout yra vidinės energijos vidurkis, kuri paliko sistemą.

Nuorodos

redaguoti