Antifrikcinis tepalas

(Nukreipta iš puslapio Tepalas)

Antifrikcinis tepalas (angl. lubricant) – bet kokia medžiaga, dažniausiai tiršta ar skysta, kuri naudojama mažinti dviejų besitrinančių paviršių trintį, gerinti sukibimą ir didinti atsparumą dilimui[1]. Tam tepalas įterpiamas tarp dviejų judančių vienas kito atžvilgiu paviršių. Gali atlikti ir papildomas funkcijas – išnešti iš tarpo pašalines daleles ar jas ištirpinti, taip pat - pašalinti trinties metu susidarančią šilumą.

Antifrikcinių tepalų skirstymas redaguoti

Pagal paskirtį antifrikciniai tepalai skirstomi:

 • čiaupų tepalas (angl. cock grease) – skirtas čiaupų mechanizmams sutepti;
 • didelio vakuumo tepalas (angl. high-vacuum grease) – vartojamas gilaus vakuumo sąlygomis;
 • didžiaslėgis tepalas (angl. high-pressure lubricant) – vartojamas didelio slėgio sąlygomis;
 • laikrodžių tepalas (rus. часовое масло) – kaulų tepalo ir naftos vakuuminio distiliavimo produktų mišinys;
 • vakuuminis tepalas (angl. vacuum grease) – vartojamas vakuumo sąlygomis;
 • lynų tepalas (angl. rope lubricant) – medžiaga, kuria padengiama gija, šerdis arba lynas gamybos metu, siekiant sumažinti vidinę trintį ir (arba) padėti užtikrinti apsaugą nuo korozijos;[2]

Pagal sudėtį:

 • grafitinis tepalas (angl. graphite grease) – tepalas, kurio sudėtyje svarbus grafitas;
 • silikoninis tepalas (angl. silicone grease) –
 • muilinis plastiškasis tepalas (angl. soap grease) – tepalas, pagamintas disperguojant bazinėje alyvoje metalų muilo tipo tirštiklį;
 • bemuilis plastiškasis tepalas (angl. non-soap grease) – tepalas, pagamintas naudojant kitokius tirštiklius negu muilas;
 • kaulų tepalas (rus. костное смазочное масло) – po kristalizacijos nupresuoti skysti kaulų taukai;[3]

Pagal konsistenciją:

 • alyva, tepamoji alyva (angl. lubricating oil) – skystas, klampus didelės molekulinės masės angliavandenilių mišinys, dažniausiai naudojamas kaip skystasis tepalas
 • plastiškasis tepalas, tirštasis tepalas – (angl. consistent grease; grease; grease lubricant; lubricating grease; lubrication grease) – netakus mišinys iš alyvos ir 5–30% tirštiklio;
 • kietasis tepalas (angl. solid lubricant; rus. твердая смазка) – kietoji medžiaga, galinti ribinės trinties sąlygomis sumažinti besiliečiančių paviršių dilimą;

Pagal naudotumo lygį:

  • naudota alyva (angl. used oil, waste oil) – vartojimui nebetinkama alyva;
  • regeneruota alyva (angl. recovered oil) – išgryninta naudota alyva, kurios kokybės rodikliai atitinka standarto reikalavimus;

Vieni žinomiausių tepalų - variklinės alyvos, kuriomis tepami judantys transporto priemonių ir panašios galios vidaus degimo stacionarių variklių paviršiai.

Variklinių alyvų sudėtis redaguoti

Paprastai varikliniuose tepaluose apie 90 % jų sudaro bazinė alyva ir apie 10 % priedų.

Bazinės alyvos rūšys:

 • Mineralinė (išgryninta naftos alyvinė frakcija).
 • Mineralinė - sintetinė (mineralinė alyva apdirbta specialiais būdais, dažniausiai veikta vandeniliu - hidrinta)
 • Sintetinė (pagaminta sintezės būdu chemijos įmonėse: poliolefinai, silikonai, esteriai, anglies fluoridų alyvos ir kt.)

Tepalų priedai mažina trintį ir dėvėjimąsi, didina klampumą, atsparumą korozijai ir oksidacijai, senėjimą ir kt.

Varikliniai tepalai populiariai skirstomi į 3 rūšis:

 • mineraliniai (kurių pagrindą sudaro virš 95 % mineralinės alyvos)
 • pusiau sintetiniai (kuriuose sintetinių priedų ir sintetinės arba hidrintos mineralinės alyvos yra daugiau kaip 15 %)
 • sintetiniai (kurie sudaryti išvis be mineralinės alyvos arba jos yra nedideli kiekiai)

Griežtos atskirties tarp šių rūšių pagal sudėtį nėra. Komercinį alyvos apibūdinimą dažniausiai lemia alyvos savybių atitikimas įvairioms specifikacijoms ir markėms. Paprastai, aukštesnės markės ar naujesnės specifikacijoms pasiekti į alyvų sudėtį tenka dėti daugiau sintetinių priedų ar geresnės bazinės alyvos. Pvz., 10W-40 markės alyvos dažniausiai įvardijamos kaip pusiau sintetinės, nors savo sudėtyje gali ir neturėti daugiau 15 % sintetinių priedų.

Kieti tepalai redaguoti

Kieti tepalai, dažniausiai vazelino pagrindu, naudojami atvirų darbinių paviršių, kaip dviračių, grandininių pjūklų ir pan. tepimui.

Nuorodos redaguoti

 1. LST ISO 1998-1+AC:2005. Naftos pramonė. Terminija. 1 dalis. Žaliavos ir produktai Archyvuota kopija 2012-01-13 iš Wayback Machine projekto.
 2. lynų tepalas Archyvuota kopija 2014-03-09 iš Wayback Machine projekto.. LST EN 12385-2:2003+A1:2008. Plieniniai vieliniai lynai. Sauga. 2 dalis. Apibrėžtys, žymėjimas ir klasifikavimas
 3. kaulų tepalas Archyvuota kopija 2014-03-09 iš Wayback Machine projekto.. In: LST 1325:1994. Mėsos pramonė. Terminai ir apibrėžimai