Teismo pirmininkas

Teismo pirmininkas – teisėjas, vadovaujantis teismui, jo darbui. Teismo pirmininkas kaip teismo vadovas turi teisę be atskiro įgaliojimo atstovauti teismui kaip organizacijai. Jis vadovauja klausimų, teikiamų svarstyti teismui, rengimui. Tam priima įvairius sprendimus, leidžia įsakymus ir potvarkius.

Pavadavimas redaguoti

Teismo pirmininko pavaduotojas Lietuvoje gali būti skiriamas (apylinkės) teisme, kuriame yra ne mažiau kaip 10 teisėjų, o (apylinkės) teisme, kuriame yra daugiau kaip 20 teisėjų, gali būti skiriami du pirmininko pavaduotojai.

Nuorodos redaguoti