Teismų praktika - teismų vykdoma, formuojama teisės taikymo ir teisės aiškinimo praktika. Didžiausią įtaką daro aukštesnės, aukščiausios instancijos teismai (Aukščiausiasis Teismas, Vyriausiasis administracinis teismas). Itin didelę reikšmę turi angloamerikiečių teisėje, kur turi netgi įstatymo galią. Lietuvoje vienodinant didelį vaidmenį vaidina LAT, LVAT ir kiti teismai.