Teisinis konsultavimas

(Nukreipta iš puslapio Teisinė konsultacija)

Teisinis konsultavimas - dalykinis tiek fizinių, tiek ir juridinių asmenų konsultavimas teisės klausimais, teisinių patarimų teikimas; teisinė paslauga (kitos - teisinis atstovavimas, teisinis pavedimas). Formos - tiesioginis arba netiesioginis (pvz., Online teisinis konsultavimas). Naudojant komunikacijos priemones (pvz., telefoninis konsultavimas, Advokato karštoji linija, angl. hotline) ir jų nenaudojant.

Vokietija

redaguoti

Vokietijoje neteisminį teisinį konsultavimą reglamentuoja 2008 m. Vokietijos teisinių paslaugų įstatymas (vok. Rechtsdienstleistungsgesetz)[1]. Anksčiau - Vokietijos teisinio konsultavimo įstatymas.

Neribotai neteismines teisines konsultacijas gali tik tam tikri asmenys, iš esmės advokatai, teisiniai atstovai (vok. Rechtsbeistand), mokesčių patarėjai ir patentiniai patikėtiniai ir asmenys - tik neatlygintinai – asmenys, „susieti šeimos, kaimyninės pagalbos ryšiais arba panašiais artimais asmeniniais santykiais“ su paslaugos gavėju.

Kiti asmenys ir jų grupės esant tam tikroms sąlygoms gali teikti teisines konsultacijas pagal jų komptenciją bei vykdomas funkcijas. Tam būtina speciali registracija institucijose arba asmens, turinčio teisę teisiškai konsultuoti, vadovavimas (priežiūra). Registracijai būtina išpildyti specialias sąlygas (kaip tinkamumas, patikimumas, išmanynas, profesinės civilinės atsakomybės draudimas etc.).

Vartotojų apsaugos centrai gali teikti neteismines teisines konsultacijas (ir kitas teisines paslaugas) pagal savo kompetenciją. Kiti juridiniai asmenys, pvz., bankai, paprastai negali teisiškai patarinėti.

Vokietijos ginkluotosiose pajėgose dirba teisės patarėjai (tarnautojai), konsultuojantys karinių vienetų vadus visais klausimais, dirbdami vad. gretutinėje tarnyboje (antraeilėse pareigose, vok. Nebenamt) Bundesvero disciplinos advokatas (vok. Wehrdisziplinaranwalt). Bundesvero operacijose užsienyje dalyvauja turėdami kario statusą teisės patarėjais-štabo karininkais (Rechtsberaterstabsoffizier)[2].

Šveicarija

redaguoti

Šveicarijoje teisinio konsultavimo įstatymai nereglamentuoja. Kiekvienas gali teikti teisės patarimus. Teismuose nebūtinas advokato dalyvavimas (savo interesams bei teisėms asmuo gali atstovauti pats). Leidžiama neatlygintinai atstovauti tretiesiems asmenims. Kai kuriuose kantonuose reguliarus atlygintinas atstovavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose yra išimtinė advokatų prerogatyva (teisė). Administraciniuose teismuose bei institucijose galima atstovauti kitiems asmenims atlygintinai net ir nesant advokatu.

Šaltiniai

redaguoti