Teisės problemos – ketvirtinis mokslinis-praktinis žurnalas, einantis nuo 1968 m. Vilniuje, Gedimino pr. 39/Ankštoji g. 1. Analizuoja teisines, kriminologines problemas.

Turinys Keisti

Temos: teisė, kriminologija, kriminalistika, teisės politika.

Anksčiau taip pat skelbdavo teisinius dokumentus (norminius teisės aktus ar jų projektus), juos komentuodavo, nušviesdavo visuomenės teisinio gyvenimo aktualijas.

Leidyba Keisti

Leidžia Teisės institutas. Atsakingoji redaktorė Laima Volungevičiūtė.

Spaudai rengia leidykla „Justitia“. Spausdina UAB „Vilniaus spauda“.

Leidinio stiliaus autorius Žygimantas Augustinas.

Istorija Keisti

Iki 1990 m. vadinosi „Socialistinė teisė“, iki 1993 m. – „Teisės apžvalga“ ir ėjo kaip Lietuvos teisingumo ministerijos biuletenis, nuo 1990 m. – žurnalas.

Tiražas Keisti

Tiražas: 1968 m. – 8 000 egz., 1981 m. – 147 000 egz., 1988 m. – 230 000 egz., 1997 m. – 3 000 egz., 2006 m. – 500 egz.[1], 2008 m. – 450 egz.[2]

Vyriausieji redaktoriai Keisti

Redaktorių kolegija Keisti

Dr. Gintautas Sakalauskas, LL.M. (Greifswald); prof. dr. Vytautas Andriulis, doc. Egidijus Bieliūnas (g. 1950 m.), dr. Algimantas Čepas, Antanas Dapšys, prof. dr. jur. Frieder Dünkel, Dr. Kauko Aromaa, prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas, prof. habil dr. Vytautas Nekrošius, LL.M. (Frankfurt); prof. dr. Vytautas Pakalniškis, prof. habil. dr. Vytautas Piesliakas, doc. dr. Jonas Prapiestis, prof. dr. Alvydas Pumputis, doc. dr. Stasys Stačiokas, dr. Remigijus Šimašius, doc. dr. Egidijus Vareikis (2008 m.)[4].

Šaltiniai Keisti

  1. 2006 m. Nr. 4 (54)
  2. 2008 m. Nr. 4 (62)
  3. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 510 psl.
  4. 2008 m. Nr. 4 (62)

Nuorodos Keisti