Teisės metodologija

Teisės metodologija (teisinė metodologija, juridinė metodologija) -

  • teisėje taikomų metodų visuma
  • teisėtyros pošakis, tiriantis teisinius metodus, teisinės veiklos (teisės taikymo, tyrimo, teisės aiškinimo) metodus.
  • mokslinių metodų taikymas taikymas teisėje.

Praktinėje veikloje svarbu pagrįsti teisinius teiginius, teisinius sprendimus. Taikant teisę, vyksta teisės aiškinimas, teisės normų turinio nustatymas. Teisinė hermeneutika ir kiti moksliniai metodai - teisinė subsumcija, teisinė analizė, teisinė logika - padeda pažinti teisę, ją suprasti, aiškinti ir teisei veikti.

Rūšys redaguoti

  • Teisinio teksto tyrimo metodologija - teisės normų nustatymo, teisinių teiginių sąveikos su teisės normomis, teisės normų išvedimo iš kitų teisės normų tyrimas
  • teisinio teksto interpretavimo metodologija, tipologija.

Literatūra redaguoti

  • Giedrė Lastauskienė. Teisinio teksto tyrimo metodologija: teisės normų nustatymas. TEISĖ 2005, Nr. 56. ISSN 1392–1274.