Teisės kolizija, teisinė kolizija, juridinė kolizija – situacija, kai tuos pačius visuomeninius santykius reguliuoja viena kitai prieštaraujančios teisės normos. Teisės kolizija – vienas iš teisės konkurencijos atvejų, teisės taikymo probleminių situacijų, uždavinių.

Teisės normos gali skirtis pagal kilmę, sritį, teisinę galią, abstrakcijos lygmenį, teisės aktą ar normos, teisės akto galiojimo, veikimo trukmę. Teisės arba įstatymų kolizija įveikiama taikant specialias taisykles.

Klasikinė kolizija

redaguoti
  • Lex specialis derogat legi generali: specialioji norma nugali bendrąją.
  • Lex posterior derogat legi priori: vėlesnė, naujesnė norma nugali senesniąją.
  • Lex superior derogat legi inferiori: viršesnė – žemesnę.

Taisyklė pagrįsta normų hierarchija, kai aukštesnės galios norma (pvz., Konstitucija) taikytina vietoj žemesnės (pvz., įstatymo). Tokia kolizija dažna federacinėse, taip pat unitarinėse valstybėse, kai žemesnių darinių teisė prieštarauja aukštesnių politinių junginių teisei. Taip pat viršnacionalinė arba tarptautinė teisė taikytina vietoj nacionalinės.

Tarptautinė kolizija

redaguoti

Tarptautinė kolizija kyla tuomet, kai vienodos teisinės galios nenacionalinės arba skirtingų teisės sistemų normos prieštarauja viena kitai. Ji sprendžiama įtvirtinant specialias taisykles: nacionalinėje teisėje (tarptautinė privatinė teisė), tarptautinėje (specialiais susitarimais, pvz., apmokestinimo srityje paplitusios dvigubo apmokestinimo sutartys; taip pat konkrečiu atveju, konflikto metu – derybomis (arbitražas, gerosios paslaugos ar pan.).

Literatūra

redaguoti