Teisės informatika

Teisės informatika (teisinė informatika) - tarpdisciplinė sritis, apima tokius mokslus bei taikymo sritis kaip teisė, teisės taikymas ir informatika. Kaip taikomoji praktinė disciplina sprendžia teisės realizavimo metu kylančias problemas, palengvinant teisinę ir su ja susijusią veiklą.

Teisės informatika apima informacinių technologijų (informatikos) taikymą teisėje, tokias sritis kaip elektroninės erdvės reguliavimas, teisinių ir technologinių mechanizmų derinimas, teisinės duomenų bazės, elektroninė valdžia, elektroninė demokratija. Teisės informatikai gimininga teisė šaka (ir mokslas) - informacinių technologijų teisė (dar kitaip vad. informatikos teisė).

Lietuvoje redaguoti

Lietuvoje veikia Lietuvos kompiuterininkų sąjungos Teisinės informatikos sekcija (LIKS TIS) įkurta 1997 m., kuriai priklauso apie 20 narių, dirbančių MRU, Matematikos ir informatikos institute. Teisės informatika dėstoma ir plėtojama universitetuose. Veikia VU Teisės fakulteto Informatikos teisės centras ir MRU Socialinės informatikos fakultetas (anksčiau veikė MRU Informatikos ir statistikos katedra, taip pat MRU Teisinės informatikos katedra).

Literatūra redaguoti

  • M. Kiškis, R. Petrauskas, I. Rotomskis, D. Štitilis. Teisės informatika ir informatikos teisė.
  • Irmantas Rotomskis. “Elektroninės komercijos apmokestinimo teisinis reglamentavimas: Lietuvos kontekstas”, daktaro disertacija tema (socialiniai mokslai, teisė (01S)) apginta Lietuvos teisės universitete 2004 m. spalio 11 d.

Nuorodos redaguoti