Teisės doktrina – antrinis teisės šaltinis greta precedentų. Teisės doktrina apima teisės mokslininkų darbus, veikalus, teisėtyros mokslinius straipsnius ir kt. Antriniai teisės principai autoritetingomis nuomonėmis remiasi tada, kai nėra pirminių šaltinių arba jie neaiškūs ir nepilni. Remtis tokiais antriniais šaltiniais neprivaloma, ir jie nėra nei būtinas, nei pakankamas pagrindas teismui priimti sprendimą.

Teisės doktrina – vienas iš teisės šaltinių, kaip pagalbinė priemonė teisės normoms nustatyti ir aiškinti.

Literatūra

redaguoti
  • „Tarptautinis žodžių žodynas“, „Mintis“ (1969).