Atverti pagrindinį meniu
 Emblem-paragraph.svg  Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.
 Merge-arrows.svg  Šį straipsnį yra pasiūlyta sujungti su „Teisė atsisakyti duoti parodymus“.
Dėl kokių priežasčių palikta ši žymė, galite sužinoti diskusijų puslapyje.

Teisė tylėti (angl. Right to silence) - žmogaus teisė atsisakyti liudyti, teisė atsisakyti duoti parodymus.

Civilinis procesasKeisti

Civiliniame procese negali būti apklausiami kaip liudytojai (LR CPK 189 str. 2 d.):

  • atstovai civilinėje byloje ar gynėjai baudžiamojoje byloje – apie aplinkybes, kurias jie sužinojo, kai jie ėjo atstovo ar gynėjo pareigas;
  • asmenys, kurie dėl fizinių ar psichinių trūkumų nesugeba teisingai suvokti turinčių reikšmės bylai aplinkybių arba duoti apie jas teisingų parodymų;
  • dvasininkai – apie aplinkybes, kurias jie sužinojo tikinčiojo išpažinties metu;
  • medikai – apie aplinkybes, sudarančias jų profesinę paslaptį;
  • kiti įstatymų nustatyti asmenys.[1]

ŠaltiniaiKeisti