Technikos žodis – JAV lietuvių inžinierių ir technikos darbuotojų ketvirtinis žurnalas, ėjęs nuo 1951 m. balandžio mėn. iki 2006 m. Čikagoje.

Istorija redaguoti

Leido Pasaulio ir Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga. Iš pradžių mėnesinis, vėliau ėjo kas du mėnesiai. Spausdino Morkūno spaustuvė.

Redagavo redakcinė komisija: K. Bertulis, K. Burba, Stasys Dirmantas, K. Kaunas, P. Jurėnas, S. Jurkūnas, Gražvydas Juozas Lazauskas, J. Mulokas, V. Pavilčius, A. Semėnas, V. Tamošiūnas ir kt. Nuo 1974 m. vyriausias redaktorius V. Jautokas, vyr. redaktoriaus pavaduotojas Gražvydas Juozas Lazauskas. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 508 psl.