Žodis technika (gr. technikos 'meniškas, meistriškas', iš gr. techne 'menas, amatas, mokėjimas') gali reikšti:

 • technika – materialiosios žmogaus veiklos priemonės, ypač gamybos procesams atlikti, gamtai pažinti ir įvaldyti.
 • technika – kartais suprantama kaip veiklos įgūdžiai, būdai, metodai, mokėjimas tais būdais naudotis. Pavyzdžiui, grojimo, piešimo technika, čiuožimo technika. Toks technikos suvokimas yra klaidingas ir nevartotinas, nes veiklos būdus nusako technologijos sąvoka, o mokėjimą tais būdais naudotis nusako kompetencijos kaip kvalifikacijų visumos sąvoka.
 • technika – kurios nors veiklos srities įrengimai, mašinos, mechanizmai, įtaisai, įrankiai. Pavyzdžiui, statybų, skaičiavimo technika, organizacinė technika, biuro technika, karo technika.
 • Spauda:
  • Technika – Lietuvos universiteto Technikos fakulteto leidinys, tęstinis mokslo darbų leidinys, ėjęs 1924–1941 m. Kaune.
  • Mokslas ir technika“ – Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis iliustruotas žurnalas, einantis nuo 1959 m. Kaune, nuo 1962 m. Vilniuje. Vienas seniausių tebeleidžiamų žurnalų Lietuvoje.
  • Technika ir ūkis – iliustruotas technikos žurnalas, ėjęs 1929 m. gruodžio mėn. – 1940 m. gegužės mėn. Kaune.
  • Technikos žodis – JAV lietuvių inžinierių ir technikos darbuotojų ketvirtinis žurnalas, ėjęs nuo 1951 balandžio mėn. iki 2006 m. Čikagoje.
 • Technika – Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla, veikianti nuo 1990 m. Vilniuje.
 • Nemenčinės „Transmitto-IVECO“ (Technika) – buvęs Lietuvos futbolo klubas iš Nemenčinės.Šiame nuorodiniame puslapyje pateikti straipsniai tokiais pačiais pavadinimais.
Jei čia patekote, paspaudęs(-usi) nuorodą kitame Vikipedijos straipsnyje, prašome, jei galite, pakeisti paspaustą nuorodą taip, kad ji tiesiogiai rodytų į Jūsų ketintą aplankyti straipsnį.