Tautinė stovykla – kas penkerius metus gamtoje rengiama Lietuvos skautų didelė stovykla. Jos metu gilinamasi į Skautamokslį, ugdomos skautiškos tradicijos ir rungtyniaujama varžybose, poilsiaujama. Tautinės stovyklos terminas atitinka pasaulio skautų naudojamą Jamboree (džiamborė).

Tautinės stovyklos redaguoti

 
Skautininkės Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė ir Vladislava Arminaitė lydi Prezidentą Antaną Smetoną (Antroji skaučių stovykla Pažaislyje, 1938 m. liepos 12–20 d.)
  • 1933 m. rugpjūtyje Palangos pušyne organizuota Pirmoji Tautinės skautų stovykla, joje lankėsi garlaiviu Calgaric po Baltijos jūrą keliavę Pasaulio skautų organizacijos įkūrėjas Robert Baden-Powell su šeima ir 650 anglų skautų bei jų vadovų. Svečiai stebėjosi stovyklos tvarka: pagal skautų amžių suskirstytoje teritorijoje buvo nutiesti smėliu išbarstyti takai su lietuviškais ornamentais, stovyklautojai joje gyveno sulyg skautiškomis tradicijomis. Po anglų–lietuvių parado ir bendrų pavakarių delegacija išvyko į Klaipėdos uoste laukiantį garlaivį.
  • 1948 m. Vokietijoje į Trečiąją Tautinę stovyklą buvo susirinkę karo pabėgėlių vaikai, vėliau visas išeivijoje surengtas stovyklas suskaičiuoti yra kiek kebloka.
  • 1993 m. atkurto šalies skautų sąjūdžio stovyklos vyko dviejose vietose: Kunigiškėse (900 dalyvių), ir Gulbinuose (400 dalyvių).
  • 2018 m. liepos 14–22 dienomis Rumšiškėse Lietuvos skautija suruošė Tautinę stovyklą „Laužų karta“ (buvo suvažiavę 576 skautai iš 23 šalių). Išeivijos skautų jaunimas sausio 2–12 d. stovyklavo prie Melburno (Australija) ir liepos 29–rugpjūčio 8 d. prie Kastero (angl. Custer) miestelio Mičigano valstijoje (JAV).

Šaltiniai redaguoti

Nuorodos redaguoti