Tauta ir žodis – mokslo darbų tęstinis leidinys, leistas 19231931 m. Kaune.[1]

Istorija redaguoti

Leistas vietoje „Tautosakos“. Ėjo kartą per metus. Spausdino Valstybės spaustuvė Kaune. Išėjo 7 knygos. Dalis mokslinių straipsnių išspausdinta vokiečių, rusų, latvių kalba.

Spausdino mokslinius straipsnius Lietuvos istorijos, etnografijos, tautosakos, lingvistikos, kultūros ir literatūros bei kt. klausimais. Paskelbė archyvų dokumentų, nežinomų lietuviškų tekstų iš XVIIIXIX a.

Bendradarbiavo M. Balčiūnas, Viktoras Biržiška, Kazimieras Būga, Petras Būtėnas, Povilas Gronskis, Augustinas Janulaitis, Vincas Krėvė-Mickevičius, Adolfas Sabaliauskas, Balys Sruoga, Juozas Vaičkus, Antanas Vireliūnas ir kt.

Redagavo pirmą knygą – Kazimieras Būga, kitas – Vincas Krėvė-Mickevičius.[2]

Šaltiniai redaguoti

  1. Tauta ir žodis. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XXIII (Šalc–Toli). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2013. 576 psl.
  2. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 506 psl.