Tauta (laikraštis)

Tauta – nepartinis kultūros ir politikos laikraštis, leistas 1919 m. lapkričio 19 d. – 1920 m. lapkričio 5 d. Kaune.

Istorija redaguoti

Tautos pažangos partijos leidinys. Leido „Rašto“ bendrovė. Iš pradžių ėjo dukart, vėliau – kartą per savaitę. Spausdino Valstybės spaustuvė Kaune. Išėjo 65 numeriai. 1921 m. balandžio 20 d. vietoje „Tautos“ pradėtas leisti „Lietuvos balsas“.

Rašė politikos, kultūros, ekonomikos, socialiniais ir kitais klausimais.

Bendradarbiavo Jonas Aleksa, Juozas Balčiūnas, Sofija Čiurlionienė, Jonas Jablonskis, Martynas Yčas, Petras Klimas, Vincas Krėvė-Mickevičius, Pranas Mašiotas, Domas Šidlauskas, Stasys Šilingas, Juozas Tūbelis, Augustinas Voldemaras ir kt.

Redagavo redakcinė komisija (J. Gaigalaitis, Liudas Noreika), redaktoriai Vytautas Petrulis, Juozas Tumas. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 506 psl.

Nuorodos redaguoti