Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus

Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus1993 m. Marijampolėje įkurtas Lietuvos partizanų kovoms Sūduvoje ir šio krašto žmonių tremtims atminti skirtas muziejus. Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus yra Marijampolės kraštotyros muziejaus filialas. Muziejaus archyve kaupiamos, o salėse eksponuojamos tremtinių ir partizanų kovų laikotarpio relikvijos, ginklai, archyviniai dokumentai, nuotraukos, žmonių atsiminimai.

Ekspozicija redaguoti

  • Pirmojoje salėje pateikta Tauro partizanų apygardos įkūrimo istorija, bei didelis Tauro apygardos žemėlapis, taip pat vieno apygardos įkūrėjų kunigo Antano Yliaus ir jo bendražygių nuotraukos, autentiški baldai, Tauro apygardos protokolų kopijos, tremtyje išsaugota prieškario laikų trispalvė, Tauro apygardos vadų portretai ir rinktinių vadų bei apygardos štabo narių portretai. Yra atskiras stendas, skirtas legendiniam partizanui Juozui Lukšai-Daumantui.
  • Antroji salė vaizduoja Tauro apygardos partizanų rinktinių: Geležinio Vilko, Vytauto, Žalgirio veiklą. Stenduose – Geležinio Vilko rinktinės atkurta vėliava, rusiški ir vokiški partizanų ginklai, partizanų uniformos, daiktai, surasti atkasant partizanų palaikus.
  • Trečioji salė skirta partizanams, kuriems suteiktas laisvės kovotojo karžygio garbės vardas bei keli stendai su nuotraukomis.
  • Ketvirtoji salė skirta trėmimų vykdytojams ir aukoms, pateikiamas GULAG sistemos žemėlapis.

Vadovai redaguoti

Nuorodos redaguoti